Gå till innehållet

Så vill vi jobba när pandemin är över

De anställda vill kombinera arbetet från kontoren med distansarbete under hösten. Det visar en rundringning som Arkitekten har gjort till tre kontor. På Nordmark och Nordmark i Luleå kommer medarbetarna att fortsätta med promenadmöten och fikamöten utomhus i höst.

En undersökning från Innovationsföretagen visar att arkitekt- och ingenjörsföretagen tror på en återgång till kontoren till viss del under hösten, men att det kommer att kombineras med distansarbete. Tre av fyra medlemsföretag tror att medarbetarna kommer att distansarbeta en till två dagar i veckan efter pandemin och det är arkitekterna som tror allra mest på en återgång till kontoret.

Liljewall, Kanozi och Nyréns är tre kontor som planerar hösten och inget av kontoren kommer att kräva att anställda vaccinerar sig. På Liljewall med 250 anställda och huvudkontor i Göteborg har intentionen med två dagar i veckan hemma funnits länge och en enkät visar att de flesta medarbetare är positiva till det.

– Vi kommer till en början inte att gå in och styra vilka dagar, utan vi vill erbjuda så stor flexibilitet som möjligt, säger Monica Österberg som är hr-chef på Liljewall.

Hon menar också att det är viktigt att inte glömma de kollegor som inte längtar tillbaka.

Även om många längtar efter sina kollegor är det viktigt att komma ihåg att alla inte gör det.

Monica Österberg

– Vi förstår att pandemin har förändrat beteendet så mycket att det kommer att finnas kollegor som inte längtar tillbaka till kontoren. Även om många längtar efter sina kollegor är det viktigt att komma ihåg att alla inte gör det.

Helene Brandrup-Wognsen är vd för Kanozi som har 90 anställda i Göteborg, Stockholm och Malmö. Också hon är inne på att det kommer att krävas mer av arbetsgivarna än tidigare.

– Om det fungerar i projektet så kan du sitta hemma och jobba en dag eller två, men det ska först stämmas av med projektledaren. Vi ser att vi som arbetsgivare har en stor uppgift nu att få anställda att se att det är roligt att vara på jobbet.

Hon har fått väldigt mycket frågor från medarbetare kring vad som händer om vaccinationsplanen inte håller eller om det kommer en smitta som inte vaccinet hjälper mot och hon säger att Kanozi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Hon menar att behovet av många fler tysta rum för att ha teams-möten kommer att öka vilket ställer nya krav på kontorsutformingen.

Ulrika Bergström är vd på Nyréns arkitektkontor. De är 60 anställda i Stockholm som hoppas att de kan ses mer på kontoret under hösten. En enkät som företaget har gjort visar att de flesta av de anställda vill arbeta tre till fyra dagar på plats på kontoret och resten på distans om smittläget tillåter. Företaget har också tagit fram en post-covid-återgångsplan.

– Vi avvaktar förstås Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men så snart det är möjligt vill vi att man ska vara på plats tre dagar i veckan. Vi ska också ta fram enskilda överenskommelser om distansarbetet med varje individ som gäller i ett halvår framåt. Planen ska också innefatta den tekniska utrustningen, säger Ulrika Bergström.

Josefina Nordmark är vd och kreativ ledare på Nordmark och Nordmark som har kontor både i Luleå och Skellefteå. Under pandemin har hon saknat att kunna vara på plats på kontoret. Den kreativa dialogen har varit svårare på distans tycker hon. Exempelvis workshops fungerar inte lika bra när alla inte ses fysiskt och som ledare ser Josefina Nordmark fram emot att ses mer framöver.

Ledarskapet har tagit mer tid, jag har längtat tillbaka till våra kontor.

Josefina Nordmark

– Det har blivit fler och längre inbokade möten för att stötta medarbetare. Ledarskapet har tagit mer tid, jag har längtat tillbaka till våra kontor. Det som är roligt med att vara ledare är att utveckla andra, vara ett stöd och att vara en del av de kreativa processerna, säger Josefina Nordmark.

Hon har medvetet försökt att se till att medarbetarna har arbetat med olika projekt och med olika kollegor under distansarbetet för att de inte ska känna sig ensamma i det kreativa arbetet hemma. Under hösten hoppas hon att medarbetarna ska kunna komma tillbaka till kontoret efter att de har fått sina vaccinationer.

– Vi är också beredda på att läget snabbt kan förändras och att smittspridningen kan komma igång igen.

Josefina Nordmark säger att stämningen bland medarbetarna har hållits uppe bland annat genom inplanerade sociala aktiviteter. Något som hon tar med sig från det första pandemiåret och som hon gärna vill fortsätta med i höst, är promenadmöten, fikamöten ute och träffar med medarbetare i skidspår eller över en lunch som lagas till ute. Det sociala är viktigt för att hålla ihop gruppen, anser hon.

– Att träffa medarbetarna ute vill jag gärna fortsätta med, säger Josefina Nordmark.

Samtidigt konstaterar hon att distansarbetet gjort att medarbetarna på kontoren i Luleå och Skellefteå har kommit närmare varandra, eftersom det fysiska avståndet har suddats ut när man träffas digitalt.

Den utökade friskvårdstimmen under pandemin har också varit positiv. Den blev en utmaning i form av en utlovad studieresa så långt som det totala avståndet som medarbetarna rört sig.

– Så fort vi kan planerar vi därför att göra en studieresa till ett resmål som går att nå med tåg, säger Josefina Nordmark.

Mer att läsa