Gå till innehållet

Uppsägningar till följd av Brexit

Företag i London säger upp arkitekter som konsekvens av Brexit och hela Europa berörs.

Sedan britterna röstade för ett utträde ur EU den 23 juni har det rått en avvaktande stämning i arkitektsektorn. Vissa brittiska arkitektföretag, bland dem Grimshaw, har sagt upp personal medan andra har frusit nyanställningar när projekt lagts på is. RIBA, The Royal Institute of British Architects, har nu gjort en kravlista till regeringen som inkluderar fri rörlighet för arkitekter och byggnadsarbetare, investeringar i infrastruktur och renoveringar av existerande byggnader, för att arkitektsektorn ska kunna bidra till ekonomisk tillväxt när landet lämnar EU. Samtidigt uppmuntrar RIBA sina medlemmar att titta efter projekt utanför landets gränser.

Och Brexit får ringar på vattnet inom hela EU.

– Omröstningen påverkar givetvis arkitektsektorn i hela Europa eftersom den är beroende av en stabil finansiell sektor, säger Charlotta Holm Hildebrand, branschchef på Sveriges Arkitekter.

Hon bjöds redan den 27 juni in till ett dialogmöte på utrikesdepartementet med anledning av resultatet av omröstningen. På mötet fanns också representanter för arkitektföretag med större uppdrag utanför Sverige, bland dem Sweco. Charlotta Holm Hildebrand har sedan följt utvecklingen under sommaren och ser hur exempelvis bostadsbyggandet i Storbritannien har påverkats direkt av en nedgång på finansmarknaden.

Det finns alltid affärer att göra. Det gäller bara att hitta dem.

Charlotta Holm Hildebrand är branschchef på Sveriges Arkitekter

Charlotta Holm Hildebrand är branschchef på Sveriges Arkitekter

– Vi vet inte hur Brexit kommer att påverka marknaden för svenska arkitektföretag. I nuläget är de flesta avvaktande, inga stora investeringar görs just nu. Men om jag var marknadschef för ett stort arkitektföretag med Storbritannien som priomarknad så skulle jag nog lagt det åt sidan ett tag och funderat på alternativ, säger Charlotta Holm Hildebrand.

Samtidigt betonar hon att det framförallt är marknaden i London som påverkats och att resten av Storbritannien går bra. Ett brittiskt utträde kan också ge nya möjligheter menar hon.

– Det här kan vara ett bra tillfälle att rikta om sin verksamhet till nya marknader, det finns alltid affärer att göra och högriskprojekt kan också vara de mest lönsamma. Det gäller bara att hitta dem.

Mer att läsa