Gå till innehållet

Så kan ni komma igång med arbetsmiljöarbetet

Har ni inget systematiskt arbetsmiljöarbete på er arbetsplats är det hög tid att börja. Det måste nämligen bedrivas oavsett storlek på arbetsplatsen. Så här kan det gå till!

1. Bestäm vem som ska vara med i arbetet med att bygga upp systemet. Arbetsgivaren ska vara drivande men arbetstagarna ska medverka.

2. Involvera arbetstagarna i arbetet med att identifiera vilka risker som finns. Skriv sedan ner de risker ni har identifierat och ta med både fysiska, organisatoriska och sociala. Bedömningen av riskerna gör ni senare.

3. Ledningen är ansvarig för att ta fram en arbetsmiljöpolicy som ska vara så konkret som möjligt och som ska utgå från de arbetsmiljörisker som finns. Arbetsmiljöpolicyn ger riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och ska övergripande beskriva hur arbetsgivaren vill att arbetsförhållandena och arbetsmiljön ska vara och hur dessa förhållanden skapas.

4. Ta fram rutiner för de olika aktiviteter som utgör ett systematiskt arbetsmiljöarbete: hitta problemen, bedöma dem, vidta åtgärder och uppföljning. Rutinerna ska tala om vad som ska göras, hur det ska göras, vem som ska göra det och när. Det är viktigt att de har koppling till andra rutiner och aktiviteter i verksamheten så att arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del i det dagliga arbetet.

5. I en verksamhet med minst tio anställda ska arbetsmiljöpolicy, rutiner, riskbedömning, handlingsplan, uppgiftsfördelning, instruktioner och resultatet av den årliga uppföljningen vara skriftligt dokumenterade.

Mer information finns hos Arbetsmiljöverket, www.av.se

Mer att läsa