Gå till innehållet

Så integrerar du jämställdhetsarbetet

Genusforskare har tagit fram verktyg för att mäta jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen, vilket kan ge hjälp både vid rekrytering och löpande arbete.

Många arbetsplatser har jämställdhets- och likabehandlingsplaner. Nu har genusforskare vid Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram webbverktyget Förändringsrutan för att kunna analysera och visualisera graden av integrering av jämställdhetsarbete. Tanken är att dokumenten om jämställdhet kan hållas levande och integrerade i den egna organisationens verksamhet och praktik.

Kristina Johansson vid Luleå tekniska universitet är en av de genusforskare som tagit fram verktyget.

– Nödvändigheten att integrera förändringsarbetet i det dagliga arbetet är känt sedan länge, men fortfarande är det svårt i praktiken. Verktyget är tänkt som ett enkelt och konkret stöd i arbetet, säger hon.

Verktyget togs fram i samarbete med skogsindustrin för att öka jämställdheten, men kan användas i alla verksamheter för att analysera integrering av arbete med olika frågor i likabehandlingsplaner.

– Det ska vara ett stöd för att analysera hur vi arbetar med frågorna, inte vilka. Det kan handla om mångfald, ålder och funktionsvariationer, möjligheter för både män och kvinnor att vara föräldrar, hur vi ser på kompetens när vi rekryterar eller befordrar eller hur vi arbetar jämställt utåt, säger Kristina Johansson.

I Förändringsrutan kan ett företag eller organisation själva välja de insatser de vill utvärdera, till exempel jämställdhetsinsatser med inriktning mot rekrytering, budgetarbete, organisationskultur eller kommunikation. De får sedan fram en graf som visar graden av integrering. Kunskapen blir till hjälp i arbetet med att prioritera, ta fram handlingsplaner och att göra checklistor.

I många företag finns redan ett värdegrundsarbete där kärnvärden sammanfattas i några ord. För att kunna efterleva dem bör vi enligt Kristina Johansson plocka fram orden till diskussion ofta, inför rekrytering och lönesättning, under arbetsplatsmöten och i medarbetarenkäter.

– Det är också bra att delegera arbetet till dem som är ansvariga i praktiken, till exempel rekryterande eller lönesättande person, eller till ett skyddsombud, säger Kristina Johansson.

Hon påpekar att det i likabehandlingsplaner ofta är betoning på könsbalans och löner i jämställdhetsplaner.

– I och med höstens diskussioner efter metoo har det blivit tydligt att det behövs större fokus på att hantera sexuella trakasserier. För att få förtroende i de frågorna behöver arbetsgivare visa i ord och handling att trakasserier inte är accepterat, säger Kristina Johansson.

Förändringsrutan

Förändringsrutan är ett webbaserat verktyg som drivits av Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Klabböle konsult 2015–2017 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten. Grafen visar graden av integrering av förändringsarbetet.

Mer att läsa