Gå till innehållet

Så blir minnes­platsen för flodvågens offer

En dubbelspiral som hämtar inspiration ur naturens krafter och kosmiska fenomen för att skapa rum för både saknad och glädje. Med det förslaget vann den danska konstnären Lea Porsager tävlingen om minnesvården efter flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004.

– Jag är djupt rörd och ser mycket fram emot att få fortsätta jobba med det här projektet, säger Lea Porsager, konstnären som ligger bakom det vinnande förslaget Gravitational waves.

Hon berättar att hon tänkte på människans utsatthet inför naturens krafter och vår hemvist på planeten Jorden som färdas ensam och oskyddad genom rymden när hon bestämde sig för att använda det kosmiska fenomenet gravitationsvågor som utgångspunkt för sin gestaltning.

Lea Porsager.

Lea Porsager.

Resultatet är ett verk som består av ett antal vallar i marken som är placerade i en dubbelspiral. I dessa har konstnären gjort vissa snitt som fungerar som utblickar och leder besökaren både in till mittpunkten där namn på omkomna finns ingraverade i en oval formation och till mer avskilda platser. Spiralens jordvallar är klädda med vildväxande gräs och lila blommor som besökarna kan sätta sig bland.

Den inbjudna tävlingen lockade runt 150 stycken intresseanmälningar varav fem bjöds in att utforma förslag. I sitt utlåtande tar tävlingsjuryn fasta på att Gravitational waves är ett förslag som kan vidareutvecklas utan att idén förlorar i konstnärlig kvalitet och uttryck, att det rymmer både rumsliga kvaliteter och existentiella värden samt att det uttrycker en skörhet och berättar om människans plats i naturen. Genom sin tydliga form kan den dessutom lyfta fram den omgivande naturen så att den framstår som ännu vildare och mer naturlig, enligt juryn.

Projekteringen startar i princip direkt och om allt går som det ska sätts spaden i marken på Djurgården i Stockholm redan till hösten. Enligt planen ska minnesvården invigas i juni nästa år.

planritning

Mer att läsa