Gå till innehållet

Så bemöter du en rättshaverist

Som kommunanställd arkitekt är det inte ovanligt att hamna i situationer där man tvingas bemöta starka reaktioner. Psykoterapeuten Jakob Carlander ger fem tips på hur man bäst hanterar en person med rättshaveristiskt beteende.

1. Förstå vad det innebär

– För det första är det viktigt att förstå vad ett rättshaveristiskt beteende är. Vi ser det som en psykisk ohälsa. Det handlar om människor som ser tillvaron i juridiska perspektiv där man har svårt att reflektera över situationer och där man lätt fastnar i juridiska tankar om rättvisa, rättelse, överklagan och att man gärna vill styra verksamheten och få rätt. Det som skiljer en kriminell person från en rättshaverist är att den senare ofta kan sina lagtexter väldigt bra och att de ofta har rätt i sak. Vi andra tycker att beteendet är orimligt men i det långa loppet har de alltid rätt till det.

2. Gå vidare på rätt sätt

– Detta är ett tvärvetenskapligt ämne där vi behöver psykologin för att förstå personerna men juridiken för regler och lagar i hur vi bemöter dilemmat. Dessa personer kan som sagt sina lagtexter väldigt bra, och bestämmer man sig för att gå vidare är det viktigt att göra det på rätt sätt. Samarbeta därför med stadsjuristen, eftersom anmälningar från rättshaverister är vanliga, speciellt i ärenden som rör stadsplanering.

3. Bättre hjälpa än ignorera

– Hamnar man i en situation med en rättshaverist är det viktigt att vara sakligt korrekt och hålla god ton. Det är bättre att hjälpa dessa personer förstå var gränsen är nådd, än att ignorera dem. Man ska ju alltid möta människor förutsättningslöst och serviceskyldigheten enligt Förvaltningslagen är långtgående, men inte obegränsad.

4. Ifrågasätt inte

– Försök inte argumentera, uppfostra eller överbevisa eftersom personen själv är övertygad om att denne har rätt. Ha hellre en svalkande likgiltighet och var lagom ambitiös utan att vara kylig. Akta dig för att samtalen blir för långa i tid och utrymme och ifrågasätt inte personens beteende.

5. Var inte ensam

– Det här är människor med hög dramaturgi. Ibland tänjer personerna på det lagliga och kliver över gränsen genom att skicka ett mejl till arkitektens privata mejladress eller gör en antydan om att de vet var arkitekten bor eller rör sig. När det blir obehagligt är det viktigt att inte vara själv i det. Det är därför bra att rådgöra med den säkerhetsansvarige i kommunen.

Boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende, av leg. psykoterapeuten Jakob Carlander och leg. psykologen Andreas Svensson är utgiven på förlaget Gothia Fortbildning.

Mer att läsa