Gå till innehållet

Ringön ska sätta Göteborg i rörelse

Få göteborgare har besökt den centralt belägna men avskilda industristadsdelen Ringön på Hisingen. När området nu ska utvecklas tillåts det gamla existera sida vid sida med det nya. Drivande i förändringsprocessen är projektgruppen Saltet.

 

– Vi enades relativt snabbt om att det finns ett behov av en mer tillåtande attityd och en fysisk plats där kreativa yrken och ”saker i marginalen”, utanför det etablerade, skulle kunna verka, berättar Matilda Lindvall som driver Saltet tillsammans med Johan Red Top Larsson och Filip Nilsson.

De ingick tidigare i en grupp med uppgift att planera inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021, men också för ett längre perspektiv. Arbetsnamnet var Tillåtande oaser.

– De platser i Göteborg som tidigare har dragit till sig alternativa verksamheter, såsom Andra Långgatan och Magasinsgatan, kan inte längre härbärgera dessa grupper då det inte finns möjlighet att hyra lokaler, säger Johan Red Top Larsson.

– Det är därför det är så viktigt att de hus som finns på Ringön idag får finnas kvar. De låga hyrorna är en förutsättning.

Matilda Lindval, Ringön, Saltet.orgMatilda Lindvall är en av flera projektledare för Saltet. Foto: Emelie Asplund

Ringön är stort, runt 800 företag inom framför allt småskalig industriverksamhet finns på området. Men det finns plats för många fler. Målet för projektet är att bevara det befintliga –  det som tillkommer får sin plats vid sidan om. Ringön ska bli något annat än de områden på Hisingen som gått från nedlagd varvsindustri till exklusiva bostäder på bara tio år. Utvecklingen på Ringön ska istället bli långsam och organisk, och styras av människorna som slagit rot där.

Det inledande arbetet handlade om att studera hur andra europeiska städer hade arbetat med liknande områden för att få ett underlag att visa för politikerna. Det ledde till ett beslut i kommunfullmäktige att staden skulle satsa på en tillåtande plats.

Utskrift

Varför blev det just Ringön?

– Ringön valde sig självt, säger Matilda Lindvall. Ägarna till tomträtterna hade redan en diskussion med staden om framtiden och staden vill att Ringön ska bevaras.

– Just arrendedelen är intressant. Det har skapat Ringön som det ser ut idag. Arrendeavtalen har nyligen förlängts med 25 år vilket gör att Ringön är fredat.

Saltets uppdrag är tydligt: De ska bidra till en utveckling på Ringön, bevara det som finns och utveckla den kreativa verksamheten.

– Vi ska bevara och addera i ett tempo som fungerar. Vi hoppas också att Ringön kan vända sig mer utåt och bli tillgängligt för fler.

De har en nära dialog med Fastighetskontoret som äger marken och arbetar på många fronter samtidigt.

– Det kan handla om politiska frågor eller detaljplansfrågor. Vi har just fått ett tillägg i detaljplanen som gör att det kanske går att öppna en restaurang som har öppet även på kvällar och helger i framtiden, säger Johan Red Top Larsson.

– Det utåtriktade arbetet är viktigt eftersom det är ett slags Moment 22. Det är svårt att få folk att komma till Ringön om det inte går att köpa en kopp kaffe efter lunchtid.

800 företag ryms inom området idag.

800 företag ryms inom området idag.

Ett första test blir en ö-fest den tredje september. Planen är att festen ska ha kvarterskrogskänsla men samtidigt en stor bredd. Göteborgarna bjuds in till en kombination av loppis, skördefest, tävlingar och aktiviteter. Temat för festen är det samma som för Ringön –  det gamla mixas med det nya och förhoppningen är att det ska resultera i något intressant och genuint som i sin tur bidrar med energi till hela staden.

Mer att läsa