Gå till innehållet

Renoveringen av Asplundrummet klar

Det så kallade Asplundrummet med bevarad originalinredning av Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz har nyligen genomgått en varsam renovering. Under arbetet gjordes flera nya upptäckter.

Asplundrummet är väldokumenterat men trots det fanns det saker att upptäcka när rummet inventerades inför renoveringen.

Viktoria Perers, arkitekt vid Thule fastighetsförvaltning.

– Redan när jag besökte rummet första gången blev jag intresserad av de spår av Asplund och Lewerentz som fanns även utanför. Vi rev bort allt som tillkommit efter 1931 och hittade bland annat Asplunds undertak, ett vasstak, som gav den rumshöjd som var tänkt att harmonisera med Lewerentz fönsterpartier mot Nybrogatan, säger Viktoria Perers, arkitekt vid Thule fastighetsutveckling, som tillsammans med kollegan Sofia Elander arbetat med renoveringen.

Rummet är en enskilt enhet i en betydligt äldre kontorsfastighet. Hur påverkade det arbetet?

– Vår ambition har varit att skapa en sammanhängande och värdig miljö för Asplundrummet, som ligger i en byggnad från 1909. De kvarlevor som fanns försökte vi förstärka, bland annat förlängdes en böjd vägg bakom Asplunds elegant kurvade radiatorer ut i resten av lokalen.

Kurvade radiatorer följer väggens böjning utanför Asplundrummets entréparti.

Hur har det varit att arbeta med ett så speciellt och historiskt betydande projekt?

– Det har varit ett fantastiskt spännande och roligt projekt att jobba med, som gett nya kunskaper. Vicki Wenander, projektets antikvarie, lärde oss att det var tidstypiskt att allt – väggar, tak, fönster, socklar, pelare – skulle målas i samma kulör. Det blev ett jättelyft för Asplundrummet och den principen använde vi även i resten av lokalen med gott resultat.

Väggar, tak, lister, fönsterkarmar – allt är målat i samma enhetliga vita kulör.

 

Asplundrummet

Asplundrummet ligger i en fastighet på Nybrogatan 7 i Stockholm, och var ursprungligen styrelserum för Svenska slöjdföreningen. De nuvarande hyresgästerna är en juristfirma.

Fastigheten ägs av Sparbössan fastigheter. Möblerna i Asplundrummet ägs och förvaltas av Sveriges Arkitekter.

 

Mer att läsa