Gå till innehållet

Rekordmånga nya arkitektföretag

Under förra året startade betydligt fler bolag i arkitektbranschen än tidigare år. Pandemin kan vara en förklaring.

Under 2021 startades 905 nya arkitektföretag. Det är en ökning med 16 procent från året innan. 425 av de nya företagen är aktiebolag.

Jens Andersson är chefsjurist på Sveriges Arkitekter. Han och hans kollegor får frågor från medlemmar som är egenföretagare eller funderar på att starta eget. Under hösten förra året märkte de att det är högtryck i branschen. En del arkitekter som hör av sig har varit anställda tidigare och är osäkra på hur de ska fakturera, hur de ska tänka kring sociala avgifter och pensionsförsäkring.

– Frågorna kan också handla om allt ifrån hur egenkontroller ska utföras, till vad de ska ta betalt. Då brukar vi hänvisa till genomsnittsarvodet förra året. Vi får inte ge råd kring vad de ska ta betalt eftersom det kan hämma den fria prissättningen, säger Jens Andersson.

En anledning till att fler har valt att starta eget företag inom arkitektbranschen förra året kan vara att fler studenter i slutet av sin utbildning inte har fått praktikplats eller jobb på grund av pandemin, tror Jens Andersson.

– Det är som sagt en gissning, men jag tror att många har valt att starta eget för att de har haft svårt att hitta jobb eller har blivit uppsagda under pandemin. Det kan också handla om att fler har startat eget för att det är lättare att få jobb som underkonsult än anställd i osäkra tider då arbetsgivarna inte är lika benägna att anställa, säger han.

Jens Andersson menar att den som funderar på att starta eget behöver vara medveten om att det också medför ett stort ansvar.

Du blir mer konkurrenskraftig om du hittar en nisch och inriktar dig mot den.

Jens Andersson, chefsjurist Sveriges Arkitekter

– Det är viktigt att man ser till att teckna en ansvarsförsäkring. Det är också ganska vanligt om man jobbar mot privatkunder att det blir diskussioner om betalning. Därför är det viktigt att vara tydlig i skrift med vad det kommer att kosta, hur lång tid det kommer att ta och vad resultatet kommer att bli. Då sparar man så mycket tid, pengar och energi.

Jens Andersson tror också att det är bra att hitta en tydlig nisch.

– Uppdragen blir mer komplexa och du blir mer konkurrenskraftig om du hittar en nisch och inriktar dig mot den. Har du specialkompetens kommer du alltid att ha jobb.

Han och hans kollegor får en del frågor om beställare som inte betalar för utfört uppdrag.

– Om den som ringer är med i vår företagarservice så kan man få hjälp och svar på detta. Då kan man också ringa och få olika råd om företagandet. Vi erbjuder bland annat avtalsmallar, råd vid upphandling och råd vid tvister.

Mer att läsa