Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Rekordmånga motioner till stämman

38 motioner har kommit in till Sveriges Arkitekters stämma som hålls i november. Det är nästan en tiodubbling från för två år sedan. Gunlaug Östbye är en av motionärerna.

Gunlaug Östbye tycker att Sveriges Arkitekter ska starta en "pensionärsklubb".

Arkitekten har tidigare rapporterat om att det kommit in allt färre motioner till förbundets stämma. Från 14 motioner till stämman 2012 hade antalet minskat till fyra stycken 2016, vilket placerade arkitekterna långt ner på listan över akademikerförbund med mer flitigt motionerande medlemmar.

Men när motionstiden inför årets stämma löpte ut den 12 oktober, kunde förbundet räkna in hela 38 stycken förslag.

– Jag ser det som ett gott tecken, att våra medlemmar vill mycket och att man har förtroende för att Sveriges Arkitekter kan göra skillnad, säger förbundsdirektör Tobias Olsson.

Han förklarar också att inför årets stämma har förbundet satsat extra mycket på att uppmuntra medlemmarna att komma in med motioner, till exempel genom nyhetsbrev och ett formulär på webben.

Bland motionsämnena finns arkitekttiteln, klimatarbete, upphovsrätt, offentlig upphandling och lokala mötesplatser för medlemmarna.

– Titlar och tävlingar är vanliga motionsämnen och de finns med i år också. Det som inte funnits tidigare och som nu fem motioner handlar om är hållbart och fossilfritt byggande, att arkitekterna kan och ska ta ett större ledarskap där, säger Tobias Olsson.

Nästan en tredjedel av motionerna handlar om förtroendemannaorganisationen, det vill säga om olika arbetsgrupper och nätverk och hur riksorganisationen kan stötta dessa.

Gunlaug Östbye vill att Sveriges Arkitekter tillsätter en arbetsgrupp för seniorer med syfte att verka för pensionerade arkitekters sociala gemenskap och fortsatta yrkeskontakter.

– Jag har länge gått och tänkt på det här. En klubb för seniora arkitekter behövs både för att ha trevligt och för att göra nytta, säger Gunlaug Östbye.

Hon har själv jobbat både som arkitekt och som journalist och har goda erfarenheter från journalisternas seniorverksamhet.

– Journalistseniorerna har väldigt mycket trevligt, till exempel har de biljetter till genrep på Dramaten och Stadsteatern i Stockholm, säger Gunlaug Östbye.

Med en seniorklubb inom Sveriges Arkitekter tror hon också på mer kontakt mellan äldre och yngre medlemmar. Och på nya utbyten mellan de olika yrkesgrupperna.

– Det trevliga vore att träffa kollegor över det som tidigare var tydliga gränser. För mig vore det en jättebra grej att träffa SIR- och LAR-arkitekter, eftersom jag är SAR, säger Gunlaug Östbye.

Sveriges Arkitekters styrelse är positiva till hennes motion, som går i linje med initiativ som tidigare funnits och som finns idag, till exempel i Skåne där förbundets lokalförening har en aktiv seniorgrupp. ”Cirka 10 procent av medlemmarna är seniorer och styrelsen har haft som intention att starta en verksamhet för just denna grupp”, skriver förbundsstyrelsen i sitt svar till motionen och meddelar att man kommer att utse ett nätverk, Sveriges Arkitekter Seniorerna, tillsammans med en budget.

Gunlaug Östbye tror att den första aktiviteten för seniorerna blir en festlig tillställning där förslag på framtida studiebesök och annat tas upp.

– Det finns väldigt många härliga seniorer, det skulle bli en kul fest! säger Gunlaug Östbye.

Sveriges Arkitekters stämma äger rum den 24–25 november i Stockholm.

Här är de 38 motionerna till stämman 2018

Sveriges Arkitekters styrelse föreslår bifall av 15 motioner, avslag på 4 och i 19 fall mellantinget att motionen ”anses besvarad”.

 1. Arkis bör få ny status och bli arbetsgrupp istället för nätverk. Anses besvarad.
 2. Satsa alla resurser på integration. Anses besvarad.
 3. Inför en arkitektcertifiering. Anses besvarad.
 4. Upprätta ett EU kontor i Bryssel. Anses besvarad.
 5. Verka mer aktivt för klimatneutralt byggande. Anses besvarad.
 6. Acceptera Arkitekturupproret. Anses besvarad.
 7. Styrelsen ska via ordföranden kunna yttra sig i viktiga stadsbyggnads- och arkitekturfrågor. BIFALL
 8. Tillsätt arbetsgruppen Sveriges Arkitekters Seniorer. Anses besvarad.
 9. Tillsätt en tredje SAR/MSA-ledamot i invalsnämnden. BIFALL (fast på ett annat sätt)
 10. Upprop om arkitektsamvetets och -solidaritetens röst. Anses besvarad.
 11. En starkare facklig organisation. AVSLAG
 12. Förbundet ska ha bättre närvaro i Väst. BIFALL
 13. Sveriges Arkitekter ska vara ledande i klimatarbetet. Anses besvarad.
 14. Arbeta mer med EU:s arbetsmarknad. Anses besvarad.
 15. Kanslifunktion på Form/Design Center i Malmö. BIFALL
 16. Effektivare hjälp till arbetslösa arkitekter. Anses besvarad.
 17. Bevara förbundets kanslifunktion på Form/Design Center i Malmö. BIFALL
 18. En arkitekttitel med makt och ansvar. Anses besvarad.
 19. Sänk medlemsavgiften för seniormedlemmar. AVSLAG
 20. Instifta ett oberoende landskapsarkitekturpris. BIFALL
 21. Säkerställ upphovsrätten på bygglovsritningarna. BIFALL
 22. Ge medlemmarna möjligheten att anordna tävlingar i enlighet med Sveriges Arkitekters regelverk. Anses besvarad.
 23. Stötta planeringen av Regionen Göteborg-Oslo-Helsingborg-Köpenhamn. AVSLAG
 24. Arrangera tävling om nya material. Anses besvarad.
 25. Utred hur förbundet offentligt kan redovisa vilka som är medlemmar. BIFALL/eget förslag.
 26. Skriv ut plats först i all kommunikation. Anses besvarad.
 27. Starta en ny tjänst för offentlig upphandling. Anses besvarad.
 28. Skapa ett fristående bolag för att berätta om arkitektur i digitala samt rörlig media. AVSLAG
 29. Gör titeln “arkitekt” skyddad och arkitektyrket skyddat. Anses besvarad.
 30. Starta en goda exempel-bank för offentlig upphandling av arkitekttjänster. Anses besvarad.
 31. Redovisa hur styrelsens tillsättning av förtroendevalda sker. BIFALL
 32. Öka samarbetet mellan våra professioner. BIFALL
 33. Förbättra samarbetet mellan kansliet och lokalföreningar. BIFALL
 34. Inkludera markanvisningar i Sveriges Arkitekters tävlingsarbete. BIFALL
 35. Tillsätt resurs för utveckling av mötesplats i Väst. BIFALL
 36. Kommunicera Inredningsarkitekturkompetensen. BIFALL
 37. Driv på klimatfrågorna i byggbranschen. BIFALL
 38. Tillsätt arbetsgrupp för bevakning av inredningsarkitektens roll i offentlig sektor och inredningsarkitekttjänster. Anses besvarad.

Samtliga motioner samt styrelsens svar finns på Sveriges Arkitekters hemsida www.arkitekt.se.

Mer att läsa