Gå till innehållet

Rekordhög omsättning i branschen

Arkitektbranschen i Sverige omsätter 9,1 miljarder och prognosen är en fortsatt ökning.
– Den stora utmaningen är bristen på arbetskraft, säger Sveriges Arkitekters branschchef Charlotta Holm Hildebrand.

Företagen hukar och medarbetarna går på knäna. Så beskriver Sveriges Arkitekter läget i sin branschrapport som presenterades på en vd-träff på måndagskvällen. Omsättningen har ökat kraftigt, från 8,2 miljarder 2014 till 9,1 miljarder 2015. Prognosen för 2016 är 9,6 miljarder.

Förbundets statistik visar att det är de stora företagen med över 50 medarbetare som står för den största omsättningsökningen.

Det är fler företag som klivit upp och blivit fler än 50 medarbetare och det är de stora som just nu tar stora marknadsandelar.

Charlotta Holm Hildebrand

­

– Det är fler företag som klivit upp och blivit fler än 50 medarbetare och det är de stora som just nu tar stora marknadsandelar. Men vi ser också företag som medvetet väljer att inte växa, säger Charlotta Holm Hildebrand.

Enligt henne är en viktig nyhet i årets marknadsanalys att lönsamheten i företagen också förbättrats, om än i långsam takt.

– Vi ser att fler börjat jobba med andra prismodeller än bara timme för timme och det finns även exempel där arvodena i offentliga uppdrag blivit högre, säger Charlotta Holm Hildebrand.

Enligt branschrapporten har antalet anställda i arkitektföretagen ökat från 7 600 till drygt 8 000 personer men det råder fortfarande brist på kvalificerade personer att anställa och personalomsättningen är hög. Sveriges Arkitekter verkar för att det ska utbildas fler arkitekter för att klara kompetensbehovet.

– När konjunkturen blir bättre i södra Europa finns det risk att många arkitekter som kommit hit och arbetat flyttar tillbaka. Oavsett konjunktur måste vi utbilda fler, säger Charlotta Holm Hildebrand.

Baksidan av att branschen är så het är enligt rapporten problem med stress och sjukskrivningar. Charlotta Holm Hildebrand uppmanar arkitektföretagarna att välja sina uppdrag med omsorg.

– Vi som arkitekter bär inte ensamma ansvaret för att bygga bort bostadsbristen, alla är stressade. Vi kan ta rollen att lugna ner och tänka efter istället för att ta på oss för mycket och bli utbrända. Och vi behöver inte ta vilken kund som helst, säger hon.

Mer att läsa