Gå till innehållet

Karin Nilsson tar över ledarskapet på Arkdes

Sedan slutet av januari är Karin Nilsson tillförordnad överintendent för Arkdes i väntan på att en fast tjänst utlyses av kulturdepartementet. I mitten av juni inviger hon de nya samlingsutställningarna efter ett års ombyggnad.

För tre år sen anställdes Karin Nilsson som verksamhetschef och biträdande överintendent på Arkdes. Nu tar hon över ledarskapet på statens centrum för arkitektur och design sedan Kieran Long avslutat sin tjänst som överintendent drygt två år innan hans förordnande gick ut.

– Den stora skillnaden från min tidigare roll är att jag nu representerar Arkdes i nätverk som Rådet för hållbara städer och Centralmuseernas samarbetsråd, säger Karin Nilsson.

Hon är sedan tidigare projektchef för den ombyggnad som nu pågår på Arkdes och har ingått i det team som arbetat med uppdraget till arkitektföretaget Arrhov Frick. I de ombyggda lokalerna ska samlingarna visas upp i mycket högre grad än tidigare. Det innebär stora förändringar i personalens arbetssätt.

– Vi har över fyra miljoner objekt i samlingarna. Att de nu ska lyftas fram i kontinuerliga utställningar ställer höga krav på personalens kompetens att hantera föremålen, säger Karin Nilsson.

Hon leder också sedan tidigare ett utvecklingsprojekt tillsammans med personalen där hon ansvarar för kompetensutveckling och rekrytering av specialister.

– Vi skruvar och förbättrar nu alla delar av verksamheten så att vi får mer tid och resurser för kreativt arbete. Alla i personalen kommer att arbeta mer publikt och mer pedagogiskt när vi möter publiken igen i juni, säger Karin Nilsson.

Mer att läsa