Gå till innehållet

Regeringen utser nya statliga byggnads­minnen

Regeringen har beslutat att utse Centralposthuset och Ryningska palatset i Stockholm, Tumba bruk i Botkyrka och delar av Stumholmen i Karlskrona till statliga byggnadsminnen, efter förslag från Riksantikvarieämbetet.

Utnämningen innebär att byggnaderna anses ha särskilt höga kulturhistoriska värden och att de ska skyddas som statliga byggnadsminnen enligt förordningen om statliga byggnadsminnen. De fyra fastigheterna har tidigare varit skyddade som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen (KML) med länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.

Centralposthuset ligger vid Vasagatan i Stockholm, ritades av Ferdinand Boberg och stod klart 1903. Ryningska palatset i Gamla stan i Stockholm uppfördes 1644 och anses spegla Sveriges tid som en stormakt på 1600-talet. De delar av ön Stumholmen i Karlskrona som utsetts till statligt byggnadsminne har många historiska militära byggnader. Tumba bruk i Stockholms län berättar om den 250 år långa industriella verksamheten och om svensk sedelhistoria.

– De fyra byggnadsminnen som regeringen fattat beslut om är av mycket olika karaktär, men de berättar alla om viktiga delar av Sveriges och den statliga förvaltningens historia. Det handlar om byggnader och miljöer med synnerligen höga kulturhistoriska värden, som vi genom detta beslut tar ansvar för att bevara och förvalta för framtiden, säger kulturminister Parisa Liljestrand i ett pressmeddelande.

Nu ska skyddsbestämmelser för respektive anläggning ska tas fram av Riksantikvarieämbetet och samrådas med Statens fastighetsverk.

Mer att läsa