Gå till innehållet

Ministern svarar på Sveriges Arkitekters arbete för Ukraina

Nya bistånds- och utrikeshandelsministern Johan Forssell vill samarbeta med Sveriges Arkitekter om kulturarv och återuppbyggnad i Ukraina. Arkitekter kommer att spela en central roll, skriver ministern i ett brev till förbundet.

I december skickade Sveriges Arkitekter ett brev till nya bistånds- och utrikeshandelsministern Johan Forssell, som har fått ett särskilt ansvar för att samordna Sveriges bidrag till Ukrainas återuppbyggnad. I brevet beskriver ordförande Emina Kovacic förbundets arbete för att stödja Ukraina och det avslutas med en förhoppning om att frågor om kulturarvets betydelse för återuppbyggnaden kan tas med i biståndsinsatser och i planeringen för återuppbyggnad.

Johan Forssell svarar i ett brev att han känner till Sveriges Arkitekters arbete för Ukraina.

“Det gläder mig, som minister med särskilt ansvar för att samordna Sveriges bidrag till Ukrainas återuppbyggnad, att Sveriges Arkitekter spelar en viktig roll i arbetet med att bevara kulturarvet i återuppbyggnaden”, skriver Johan Forssell.

– Det här betyder att vi har etablerat en kontakt med den nya regeringen och att de är medvetna om vårt arbete, säger Pehr Mikael Sällström som är handläggare för projektet Framtidsbilder för Ukraina på Sveriges Arkitekter.

Pehr Mikael Sällström på Sveriges Arkitekter är samordnare i förbundets arbete för Ukraina.

Johan Forssell skriver i sitt svar att regeringen har beslutat att öka Sveriges bistånd till Ukraina betydligt, med särskilt fokus på återuppbyggnaden:

“Inom ramen för återuppbyggnaden kommer arkitekter att spela en central roll, och jag ser därför fram emot fortsatt dialog med Sveriges Arkitekter om dessa viktiga frågor.”

– Vi önskar nu ha en dialog med regeringen om hur detta stöd ska utformas och vi hoppas på att det ska leda till ett fokus på kvalitetsfrågor, konkret i form av innovationsprojekt och arkitekttävlingar, kommenterar Pehr Mikael Sällström. 

Under hösten har Sveriges Arkitekter arrangerat flera seminarier om bland annat nödbostäder och skydd av kulturarvet inom ramen för projektet Framtidsbilder för Ukraina. Nästa seminarium arrangeras den 21–22 mars.

Mer om Ukraina

Mer att läsa