Gå till innehållet

Regeringen satsar 200 miljoner på utemiljöer

Regeringen har beslutat att ge 200 miljoner i stöd till förbättrade utemiljöer i bostadsområden där det finns en koncentration av personer med låg köpkraft.

Pengarna tas från det anslag på en miljard som handlar om upprustning och energieffektivisering av miljonprogramsområden.

– Genom att anlägga eller renovera grönområden, parker och lekplatser ges fler medborgare tillgång till attraktiva och trygga utemiljöer, säger den tillförordnade bostadsministern Per Bolund i ett pressmeddelande.

Boverket får i uppgift att ta emot ansökningar och fördela stödet. Bara projekt över 100 000 kronor kan komma i fråga och stödet kan uppgå till max 50 procent av kostnaden.

Hur mycket räcker 200 miljoner till?

– Det beror helt på vilken typ av anläggningar det blir, vilka önskemål som finns bland dem som söker stödet. Men om man räknar på att en standardlekplats kostar 3–400 000 kronor att anlägga skulle det räcka till mellan 1000 och 1500 lekplatser, säger Lina Martinson, departementssekreterare på näringsdepartementets enhet för plan- och byggfrågor, urban utveckling och bostäder.

Mer att läsa