Gå till innehållet

Regeringen inför nytt grönt stöd

Från och med våren 2021 kan kommuner eller fastighetsägare som satsar på att utveckla stadsgrönskan och skapa trygga miljöer söka ekonomiskt stöd från staten.
– Det är ett välkänt faktum att naturen har många värden som kan göra stadsmiljön bättre, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP).

Regeringen har fattat beslut om att införa ett nytt stöd för gröna och trygga samhällen. Pengarna ska gå till projekt som bidrar till arbetet med att nå miljömålet God bebyggd miljön, stödet ligger också i linje med ett av målen i Agenda 2030.

– I God bebyggd miljö handlar det bland annat om att skapa tryggare städer och använda naturen som stöd för det. I Agenda 2030 handlar det om att skapa tillgång till grönska. Det här stödet går till projekt som tillsammans ska göra just det: kombinera det miljömässiga med det sociala, säger Per Bolund.

Totalt rör det sig om 350 miljoner kronor fördelat på två år. Som minst går det att söka 200 000 kronor, men det finns inget tak.

– Vi vill göra det möjligt för så många som möjligt att söka stödet. Det ska kunna gå till allt från grönytor för enskilda husområden upp till stadsdelsnivå, säger Per Bolund.

Det nya stödet riktar sig främst till projekt inom områden med socioekonomiska utmaningar

– Vi vet att det är svårt att uppnå positiva effekter i miljön om vi inte samtidigt jobbar med det sociala. I de här områdena hoppas vi att projekten kan bidra till en ökad trygghet genom att det skapas fler gröna lekytor, mer rörelse och att antalet sterila miljöer minskar. Det blir en positiv spiral som vi hoppas kan motverka kriminalitet.

Stödet för gröna och trygga samhällen är en fristående utveckling på ett tidigare stöd som fanns att söka, Gröna städer.

Hur säkerställer man att pengarna faktiskt gör den nytta som de är tänkta att göra?

– Boverket (den ansvariga myndigheten) följer upp stödet och sammanställer en rapport. I uppföljningen blir det uppenbart om stödet har fungerat som det är tänkt. Det vi kan se från den tidigare omgången är att projekten genomfördes i väldigt stor utsträckning och att de fanns över hela landet, säger Per Bolund.

Mer att läsa