Gå till innehållet

Rådhuset får nytt liv i Vadstena

Karavan landskapsarkitekter vann den inbjudna tävlingen om Rådhustorget och intilliggande Apotekstomten i Vadstena.
– Att lyfta fram rådhuset är det stora greppet, säger Åsa Ehn Hillberg om kontorets vinnarförslag.

I vinnarförslaget har Rådhustorget lyfts fram genom att arkitekterna skapat ett mer öppet torg och utökat den hårdgjorda ytan närmast byggnaden.

– Vi har inte möblerat torget utan låter det vara öppet som det varit historiskt. Rådhuset landar på torget istället för att som idag stå bredvid, säger Karin Danielsson som också ingår i vinnarteamet av landskapsarkitekter på Karavan.

Tävlingsjuryn uppskattar att det befintliga rådhusets symbolvärde lyfts fram genom det utökade, öppna torget som utformas som ett traditionellt, stensatt torg utan träd eller planteringar. Torgets medeltida skevhet bevaras när torgytan utökas runt rådhuset.

I tävlingsuppgiften ingick även omdaning av den så kallade Apotekstomten, en allmän platsmark centralt belägen intill rådhuset.

– Vi har öppnat upp det befintliga staketet runt platsen och gjort tydligare entréer. Det blir en prunkande oas i kontrast till torget och en plats där man kan slå sig ner i stillhet, säger Åsa Ehn Hillberg.

Apotekstomten görs om till en grön trädgård i kontrast till det hårdgjorda torget. I trädgården finns bland annat en öppen gräsyta med scen, en damm för barn att doppa fötterna i och fågelbad. En befintlig paviljong från 1800-talet flyttas till den grönaste delen.

Karavans koncept är förutom historiskt förankrat inspirerat av stadens kulturliv och teatern som metafor.

– Torgets entré är foajén där man minglar och det öppna torget den stora parketten där rådhuset är scenen. Parken bakom rådhuset är logen som man kan dra sig tillbaka till, säger Karin Danielsson.

Plan med Entréplatsen, Rådhustorget och Apoteksträdgården. Arkitekterna har varit måna om att hålla siktlinjerna mot omkringliggande gator fria genom att flytta ut uteserveringarna från fasaderna. Illustration: Karavan

Tävlingsjuryn hyllar både tydligheten i det tematiska upplägget och förslagsställarnas ”inlevelse och historiska känsla”. Nu vidtar projektering inför byggstart som är planerad till nästa år.

Övriga tävlande i den inbjudna arkitekttävlingen i Vadstena var Mandaworks, AJ landskap samt White arkitekter.

 

Vinnarteamet

Vinnarteamet på Karavan består av landskapsarkitekterna Karin Danielsson, Åsa Ehn Hillberg, Kristina Ehrstedt, Anna Varenhorst, Tim Andreaheimoch Maria Wallstedt, med stöd av övriga medarbetare på kontoret. I samarbetet ingick även byggnadsantikvarien Per Lundgren samt ljusdesignern Alexander Cederroth, Black ljusdesign.

Samtliga medarbetare på Karavan landskapsarkitekter.

Mer att läsa