Gå till innehållet

Professor: ”Kommunikationssatsningarna ligger i tiden”

Arkitektföretagens kommunikationssatsningar ligger i tiden, säger Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Han råder arkitektkontoren att satsa på en tydlig riktlinje och hålla fast vid sina kärnvärden.

Arkitektens undersökning visar att de stora arkitektföretagen anställer allt fler kommunikatörer. Vad ligger bakom utvecklingen?
– För det första har omvärlden förändrats. Idag måste en organisation vara i ständig kontakt med sin omgivning men också ta ansvar för fler aspekter än de man sysslar med, som politik och miljö. För det andra ställs större krav på den interna dialogen. Kommunikatören förväntas också arbeta internt med relationen mellan medarbetare och ledning. Den tredje aspekten är digitaliseringen. Idag måste man vara aktiv och synas på de nya plattformarna.

Vilka är det man vill nå?
– Traditionellt har det varit journalister, men så är det inte längre. Nu krävs det att man både skapar relationer med kunder och medborgare men också sekundära intressenter som intressegrupper och politiska organisationer.

Vad säger du om att även vissa mindre arkitektkontor satsar på en kommunikationsfunktion?
– Det är ovanligt. Troligen har de här kontoren ett väldigt starkt fokus på frågorna jag nämnde, som politik och miljö. Det vanliga är att kommunikationsfunktionen i mindre företag är integrerad i ledningen.

Du beskriver strategisk kommunikation som ”organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål”. Förklara!
– Det gäller att hålla fast vid sitt ”varför”. Att prata om sina kärnvärden och ha en tydlig riktlinje. Det är viktigt effektivitetsmässigt men också etiskt. I grunden handlar det om att skapa förtroende och relationer, vilket måste vara helt avgörande för en arkitektbyrå.

Vilka är fallgroparna?
– Det finns två delar i strategisk kommunikation. En del handlar om skönmålning, det är den gamla propagandasidan. Risken med det är att man skapar en bild som inte är sann, vilket man förr eller senare får tillbaka.

Vad är den andra delen?
– Den goda sidan, som jag gärna lyfter fram, handlar om verksamhetsutveckling. Där används kommunikationen som ett verktyg för att föra in medarbetarnas och omvärldens perspektiv som grund för beslutsfattandet.

Vilken är branschens utmaning framöver?
– Att särskilja sig. Jag misstänker att arkitektföretagen, precis som alla organisationer, har en tendens att imitera varandra och reproducera samma sak. När det kommer en ny trend uttrycker vi det i samma begrepp – eller byggnader. Ta hållbarhet, en helt central trend idag.  Vad är det som gör att vissa står ut i de frågorna?

Mer att läsa