Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Priser och inredningsarkitektur heta ämnen i motioner

Även till årets upplaga av Sveriges Arkitekters stämma tog många medlemmar chansen att påverka med motioner. Vissa ämnen, som priserna, brukar engagera. Men att andra frågor uteblev förvånade styrelsen.
– Vi såg inte så många fackligt relaterade frågor som vi trott med tanke på covidläget, säger vice förbundsordförande Fredrik Drotte.

Totalt kom det in 37 motioner till Sveriges Arkitekters stämma 2020, som hålls digitalt 21-22 november. Det slår inte förra stämmans rekord på 38 motioner, men är fortfarande ett högt antal i jämförelse med tidigare år, vilket Fredrik Drotte ser mycket positivt på.

– Stämman är det yttersta uttrycket för den demokratiska processen inom organisationen. Det är viktigt att medlemmarna deltar och antalet motioner visar på ett stort engagemang, säger han.

De 37 motionerna handlar om allt från arbetsmiljö till utrikesföddas villkor. Flest motioner, sju stycken, handlar om att lyfta inredningsarkitekturen och stödja inredningsarkitekterna på olika vis. Näst populäraste ämnet är Sveriges Arkitekters priser, vilket var väntat enligt Fredrik Drotte eftersom de är en viktig del av förbundets verksamhet med stort nyhetsvärde. Samtidigt vill han inte dra några långtgående slutsatser utifrån årets motionsskörd.

Fredrik Drotte.

– Det är trots det stora antalet motioner bara ett fåtal av våra medlemmar som har skickat in motioner. Jag skulle säga att det är först på stämman som man märker om motionärens synpunkt har ett brett stöd bland medlemmarna eller inte, säger han.

Bakom de 37 motionerna står 14 män och 29 kvinnor. Drygt två tredjedelar av motionärerna är byggnadsarkitekter, 26 stycken. Ytterligare fem är inredningsarkitekter, tre är planeringsarkitekter och nio är studenter. Ingen av motionerna är skrivna av landskapsarkitekter och lokalföreningarna, som tidigare varit flitiga motionsskrivare, lyser också med sin frånvaro. Några motioner direkt kopplade till pandemin och lågkonjunkturen kom inte heller in.

– Nu under covid har det varit stort tryck på våra förbundsjurister, så vi trodde kanske att det skulle komma fler frågor relaterade till det, säger Fredrik Drotte.

I år får de flesta motionerna svaret ”anses besvarad” av Sveriges Arkitekters styrelse. Det beror oftast på att det redan pågår verksamhet inom de olika områdena som tar hand om eller kan ta hand om motionärernas synpunkter, enligt Fredrik Drotte.

Här är de 37 motionerna till stämman

 1. Kulturmiljökompetens genomsyrar Sveriges Arkitekters juryarbete. ANSES BESVARAD.
 2. En ny Guldstol. ANSES BESVARAD.
 3. Ta hänsyn till planeringens resultat i planpriset. ANSES BESVARAD.
 4. Ändring av kompetens för Guldstolens jury och kriterier för att vinna priset. AVSLAG.
 5. Utöka priset Guldstolen med fler kategorier och uppdaterade utvärderingskriterier. ANSES BESVARAD.
 6. Ändring av sammansättning för Kasper Salinprisets jury. AVSLAG.
 7. Medlemskap endast i lokalförening för pensionärer. AVSLAG.
 8. Tävlingar på orättvis grund. ANSES BESVARAD.
 9. Sveriges Arkitekter bör vara med på facebook. ANSES BESVARAD.
 10. Publicering av Schömer Byggsystem i Arkitekten och tidskriften Arkitektur. AVSLAG.
 11. Synliggör ensamföretagare! ANSES BESVARAD.
 12. Synliggör och motverka skillnaden i löne- och karriärutveckling mellan inrikes- och utrikesfödda arkitekter. BIFALL (två att-satser) och AVSLAG (en att-sats).
 13. International Architects Sweden. ANSES BESVARAD.
 14. IA-kommission. ANSES BESVARAD.
 15. Tydligare kompetenser. ANSES BESVARAD.
 16. Normkritik för samarbete. ANSES BESVARAD.
 17. Kurser för inredningsarkitekter. BIFALL.
 18. Inredningsarkitekturen på pränt. AVSLAG.
 19. Action plan för inredningsarkitekter. ANSES BESVARAD.
 20. Action plan för inredningsarkitektur. ANSES BESVARAD.
 21. Mötesplats för inredningsarkitekter. ANSES BESVARAD.
 22. Arvodering invalsnämnden. Frågan hänskjuts till ersättningskommittén för utredning i samråd med styrelsen.
 23. Stärkande av tävlingsnämnden. Frågan hänskjuts till ersättningskommittén för utredning i samråd med styrelsen samt ANSES BESVARAD.
 24. Arkitekt som paraplybegrepp 1.1. AVSLAG.
 25. Arkitekt som paraplybegrepp 1.2. AVSLAG och ANSES BESVARAD.
 26. Enhetlig lydelse i Sveriges Arkitekters och Sveriges Arkitekter Studenternas stadgar. AVSLAG.
 27. Stadgeändring för Sveriges Arkitekter Studenterna. AVSLAG.
 28. Sveriges Arkitekters stadga behöver en genomgång. AVSLAG.
 29. Möjlighet till effektivare stämmor. AVSLAG.
 30. Risker i arkitekters verksamheter. AVSLAG.
 31. Förutsättningarna för att kunna utöva arkitektyrket. BIFALL
 32. Hållbarhetsrådet blir ett utskott direkt under styrelsen. AVSLAG.
 33. Arkitekters möjligheter att fortbilda sig till gymnasielärare i arkitekturämnen. BIFALL
 34. Ett utökat utbildningsprogram för yrkesverksamma arkitekter, MSA. ANSES BESVARAD.
 35. Återinförande av matrikel. AVSLAG.
 36. Lokal hemsida. ANSES BESVARAD.
 37. Verklighetsanpassning av lokalförenings stadgar. Styrelsen får i uppdrag att se över frågan till nästa stämma.

Samtliga motioner samt styrelsens svar finns att läsa här på Sveriges Arkitekters hemsida.

Mer att läsa