Gå till innehållet

“Politikerna bryr sig inte om att skapa en långsiktig hållbar stadsmiljö”

Ännu har arkitekterna i Göteborgs Stad inte fått någon respons från kommunledningen på sitt brev om orimlig arbetsbelastning och etisk stress.
– Det blir värre för varje månad och kollegor går in i väggen, säger Anna Samuelsson, ordförande i fackklubben.

Brevet, som Arkitekten rapporterade om igår, är ställt till samtliga politiker i kommunstyrelsen och stadsdirektören och en kopia har skickats till politikerna i nämnderna. I brevet förklarar arkitekterna att det viktiga samarbetet mellan stadens olika förvaltningar inte hinns med, vilket ger förödande konsekvenser i den höga byggtakt som råder.

”Vi riskerar att bygga fast oss i lösningar som kommer att vara dyra för staden att förvalta många år framöver”, skriver arkitekterna.

Anna Samuelsson berättar att arkitekterna bett om att få tala med politikerna i samband med den översyn av fackförvaltningarna som pågår, för att göra dem uppmärksamma på arbetssituationen.

– Jag hoppas att vi blir inbjudna till samtal, säger Anna Samuelsson.

Men problemet är inte bara att arkitekterna har en orimlig arbetsbelastning som orsakar stress. I brevet tar de även upp den etiska stress det innebär att arbeta med en känsla av att man inte uppnår en bra samhällsplanering.

Känslan är att politikerna inte bryr sig om att skapa en långsiktig hållbar stadsmiljö, det handlar bara om ökad exploatering och antal bostäder

– Självklart påverkar arbetssituationen resultaten av det vi planerar. Och känslan är att politikerna inte bryr sig om att skapa en långsiktig hållbar stadsmiljö, det handlar bara om ökad exploatering och antal bostäder, säger Anna Samuelsson.

I sitt brev tar arkitekterna upp som exempel att ”möjligheten att skapa goda offentliga rum och friytor riskeras” och att ”kravet på täthet leder till sämre boendekvaliteter med byggnation i störda lägen och lägenheter mot skuggiga gårdar”.

Arkitekterna skriver vidare att de som arkitekter i Göteborgs Stad inte kan leva upp varken till portalparagrafen i PBL, om att främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö, eller till Sveriges Arkitekters yrkesetiska regler som bland annat säger att arkitekten i sin yrkesutövning ständigt ska värna om och verka för god arkitektur och god planering av miljön samt att arkitekten i sin yrkesverksamhet endast bör medverka i sammanhang där villkoren möjliggör ett resultat av god kvalitet.

– Det står i våra etiska regler att vi ska säga ifrån och nu gör vi det. Jag hoppas att det kan ge någon effekt, säger Anna Samuelsson.

Mer att läsa