Gå till innehållet

Pilotprogram ska ge bättre vård av statliga inredningar

Arkitekterna Karin Ekholm och Rasmus Renglin tar fram vårdprogram för riksdagsförvaltningens inredningar – något som tidigare bara gjorts för själva byggnaderna.

– Möbler får lätt fötter och börjar flyttas runt och det är lätt att den gestaltade idén går förlorad. För att kunna vårda och utveckla inredningarna behövs en referenspunkt, en beskrivning av hur det var tänkt från början, förklarar Rasmus Renglin på White som är en av dem som haft konsultuppdrag att ta fram vårdprogrammen.

Karin Ekholm arbetar som inredningsarkitekt på riksdagsförvaltningens fastighetsenhet, som har hand om över 150 000 kvadratmeter. Ett av de senast färdigställda vårdprogrammen är för riksdagsbiblioteket i kvarteret Mercurius i Gamla stan som stod klart 1996. Inredningen är ritad av Åke Axelsson och har flera specialgestaltade möbler.

– Många av våra inredningar är väldigt specifika för våra byggnader. Det gäller även våra nyare inredningar som vi också upprättar vårdprogram för, säger Karin Ekholm.

Rasmus Renglin beskriver arbetet med vårdprogrammet som en blandning mellan forskning och journalistik. Bland annat har han intervjuat Åke Axelsson.

– Det är verkligen i andra änden av arkitektarbetet, att i efterhand ta reda på varför det ser ut som det gör och skilja ut vilka möbler och detaljer som är karaktärsskapande och har bestående värde och vad som är utbytbart, säger han.

Resultatet ryms i en pärm med förklarande texter och bilder.

– Vi sätter den i händerna på våra förvaltare och de konsulter som kommer och jobbar med inredningarna. Och materialet ska också finnas på vårt intranät, säger Karin Ekholm.

 

 Fakta vårdprogrammen

Vårdprogrammen är ett verktyg som hjälper förvaltningen att förstå värdet och utvecklingspotentialen i de inredningsresurser som finns.

En viktig del är värdebeskrivningen där man tittar på hållbarhet i konstruktion och material, reparerbarhet, funktion och miljöskapande värde.

Det första vårdprogrammet, för Västra och Östra Riksdagshuset, togs fram av Beata Nordenmark och Ann Hedlund på AIX Arkitekter.

Bilder från omslaget till vårdprogram för lös inredning i kv Mercurius där riksdagsbiblioteket, ritat av Åke Axelsson, ligger.

Bilder från omslaget till vårdprogram för lös inredning i kv Mercurius där riksdagsbiblioteket, ritat av Åke Axelsson, ligger.

Mer att läsa