Gå till innehållet

Peter Kjær köptes ut för 900 000 kronor

Peter Kjær, tidigare rektor för Arkitekthögskolan i Umeå, fick 2013 lämna sitt uppdrag med hänvisning till höga representationskostnader. Nu visar ett avtal Västerbottens-Kuriren tagit del av att Peter Kjær inte blev sparkad utan utköpt med villkoret att hålla tyst.

För tre år sen lämnade Peter Kjær sitt uppdrag som rektor för Arkitekthögskolan i Umeå. Skälet som angavs var höga representationskostnader, otillåten spritrepresentation och resor utan ordentlig redovisning. Till Arkitekten sa Umeå universitets rektor Lena Gustafsson att de brister som kommit fram inte kunde accepteras och att rekryteringen av en ny rektor därför skulle påbörjas omgående.

Nu visar ett avtal mellan Peter Kjær och universitetet, som Västerbottens-Kuriren tagit del av, att Peter Kjær inte sparkades utan blev utköpt. De avslutande förhandlingarna landade i ett avgångsvederlag på 900 000 kronor. Avgångsvederlaget var en engångsutbetalning och inte i form av lön. Det finansierades med utbildningsanslag.

Enligt Västerbottens-Kuriren handlade de villkor Peter Kjær fick godta om tystnad, avtalet skulle i alla delar vara konfidentiellt. Peter Kjær och hans advokat har på grund av tystnadsvillkoret inte kommenterat avtalet. I avtalet står att han inte för någon utomstående får ”röja information rörande universitetet och dess anställda som universitetet rimligen önskar hålla konfidentiellt”.

Enligt universitetets jurist Chatarina Larson var kravet på sekretess ett önskemål från Peter Kjær. Till Västerbottens-Kuriren meddelar hon också att det snabba avslutet var det minst kostsamma alternativet för universitetet.

Mer att läsa