Gå till innehållet

Peter Eriksson: Sluta prata om krångliga regelverk – ta ansvar

När bostadspolitiken diskuterades under Almedalsveckan första dag var tonläget märkbart annorlunda mot tidigare år. Från regelverk och planförenklingar handlar nu diskussionen om övergripande finansiering och hur samhällets resurssvaga grupper ska få tak över huvudet.

Byggande och bostäder toppar återigen listan över de populäraste ämnena under Almedalsveckan i Visby och under måndagen dominerade den sociala bostadspolitiken seminarierna. Flera paneldeltagare talade om ett vägskäl där det nu krävs politisk vilja för att klivet ur bostadskrisen ska fungera.

En av dem var Veidekkes kommersiella direktör Lennart Weiss som möttes av applåder när han sa att Sverige är bland de sämsta i världen på det bostadssociala området.

– Idag har vi en oklarhet  i hur morgondagens bostäder ska finansieras och hur riskerna fördelas. Det är dags för en ny social bostadspolitik, men med nya verktyg. Unga och resurssvaga måste stöttas och här krävs det att staten kliver in och delar risken, sa han.

Den nya bostadsministern Peter Eriksson höll med om att staten måste ta ett ansvar.

– Det går inte att säga att det här måste hushållen själva klara av. Den dagen räntorna går upp har vi jättestora problem. Vi borde titta dels på bostadsbidragen, men också se över möjligheterna för någon typ av statliga bostadslån och kreditgarantier, sa han.

På Dagens Samhälles utfrågning en stund senare fick bostadsministern den klassiska frågan om vilket råd han skulle ge ett ungt par som vill flytta ihop och skaffa en bostad.

– Den här situationen har skapats under lång tid och den löser man inte i en handvändning. Har man ett sparande är det bra, men nybyggnationen kommer inte räcka till alla. En del kommer vara tvungna att söka i andra hand, svarade bostadsministern.

HSB hade liksom Veidekke valt den sociala bostadspolitiken som tema på sitt inledande seminarium. På frågan om regeringens plan för den sociala bostadspolitiken svarade finansminister Magdalena Andersson att rörligheten behöver öka så att de som är nya på bostadsmarknaden får tillgång till billigare hyresrätter.

–  Men den andra delen i social bostadspolitik är att vi inte vill ha de här klyftorna, så det är också viktigt att driva en politik för ett samhälle som hänger ihop, att bekämpa arbetslösheten och se till att stödja hushåll med låga inkomster, sa hon.

Även under Sveriges Byggindustriers första panel var siktet inställt på hur de 700 000 bostäder som behöver byggas till 2025 ska komma alla i samhället till del. Organisationens näringspolitiska chef Björn Wellhagen konstaterade att två tredjedelar av alla bostäder finansieras av bostadslån men ville inte lägga skulden på hushållen.

– Vi har byggt relativt lite och har ingen fungerande hyresbostadsmarknad. Hushållens skuldsättning är symptomen men inte orsaken, sa han.

Utspelen om slopade regler och förenklade planprocesser återkom under dagen, men inte lika frekvent som tidigare år. Moderaternas bostadspolitiska talesperson Ewa Thalén Finné sa att staten behöver se över regelverken bland vilka hon ser många hinder idag.

– Vi måste fortsätta rota i regelverken, titta på riksintressen och strandskydd. Jag skulle också vilja se att vi tog bort detaljplanen. Det skulle vara spännande och vi skulle få in nya aktörer, sa hon.

Den tidigare bostadsministern Stefan Attefall som just avslutat en rapport tillsammans med Fastighetsägarna var också inne på regelförenklingar som en väg ur den bostadssociala kris han menade nu ”går in i vanliga löntagargrupper”.

– Jag tror inte på social housing, det kostar för mycket och innebär stigmatisering, sa han och nämnde stärkta bostadsbidrag, hyresgarantier men också tillfälliga undantag från PBL som sätt att få in människor med tunnare plånbok på bostadsmarknaden.

Den nuvarande bostadsministern pratade också en del om regelförenklingar, men framhöll att de inte är den enda lösningen.

– Nu handlar det om att inte bara prata om problem och krångligt regelverk utan också att ta ansvar. Vi ska göra förändringar, men det finns kommuner i Sverige som klarar av processen redan nu, sa Peter Eriksson.

Mer att läsa