Gå till innehållet

Övertid – så funkar det

Under hösten har Sveriges Arkitekter fått många frågor kring övertid. Arkitekten listar de vanligaste funderingarna och har tagit hjälp av förbundets förhandlingschef Ulrik Östling för att reda ut vad som gäller.

Min chef vill att jag ska jobba övertid och ta det på flextiden. Är det okej?

Svar: Nej. Det är du – inte din arbetsgivare – som disponerar över din flextid. Flextid handlar om att du som arbetstagare ska kunna byta tid med dig själv inom en kortare period, normalt en månad. Arbetsgivaren har rätt att neka dig att flexa om arbetet inte tillåter det, då får du stanna dina ordinarie åtta timmar. Allt utöver det är övertid.

 Jag har jobbat över, men min chef säger att jag inte får betalt för den tiden. Vad gäller?

Svar: För att du ska få rätt till betald övertid ska den vara antingen beordrad eller godkänd i efterhand av din chef. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att betala dig om du jobbat på eget initiativ och chefen inte tycker det är nödvändigt.

Vad får jag betalt om jag jobbar över?

Svar: Inom den privata sektorn har de flesta ett avtal där de till kl 20 en vardagskväll och mellan kl 6 till 8 en vardagsmorgon får 1,93 x timlönen. Övrig övertid gäller 2,41 x timlönen. På stat och kommun ser det ungefär likadant ut.

Det finns inget kollektivavtal på min arbetsplats, har jag rätt till övertidsersättning?

Svar: Om du blir beordrad att jobba helg eller sent och din arbetsgivare inte har kollektivavtal får du betalt för tiden du jobbar, men ingen övertidsersättning. Det såtillvida du inte avtalat om det i ditt personliga avtal.

Måste jag jobba övertid om jag blir beordrad? Hur mycket övertid får jag jobba?

Svar: Ja, blir du beordrad måste du det. Samtidigt gäller arbetstidslagen som reglerar antalet timmar per år du får jobba övertid. Inom privat sektor gäller exempelvis maximalt 150 timmar per kalenderår i övertid där facket kan godkänna ytterligare 150 timmar. Du får heller inte arbeta över mer än 50 timmar under en kalendermånad.

Mer att läsa