Gå till innehållet

Osäkert om Brexits effekt på svensk arkitekturexport

Om Storbritannien träder ur EU kommer det troligen att få konsekvenser för arkitekterna, inte bara de brittiska. Många arkitekter har uttryckt besvikelse över resultatet men stämningen är avvaktande.

Brexit har skakat om världen, och inte minst arkitekterna. Just nu vittnar många om osäkerhet för framtiden och vad omröstningen kommer att innebära. Den 27 juni bjöds Sveriges Arkitekters branschchef Charlotta Holm Hildebrand till ett dialogmöte på Utrikesdepartementet med finansminister Magdalena Andersson och EU- och handelsminister Ann Linde om situationen. På mötet fanns också representanter för arkitektföretag med större uppdrag utanför Sverige, bland dem Sweco och White.

– Brexit kommer definitivt ha betydelse för affärerna och för stabiliteten i Europa, men vi vet inte hur det kommer att påverka marknaden för svenska arkitektföretag. I nuläget är de flesta avvaktande, inga stora investeringar görs just nu, säger Charlotta Holm Hildebrand.

Samtidigt, påpekar hon, kommer nu också positiva signaler om att ett brittiskt utträde kan leda till nya möjligheter.

– Vilka är svårt att säga nu, och vi vet inte heller säkert om Storbritannien verkligen begär utträde ur EU. Det finns ett litet hopp om att man i eftertankens bleka krankhet agerar annorlunda.

Sveriges Arkitekter har skickat ut ett brev till vd-nätverket inom organisationen. Där står bland annat; ”Svensk arkitekturexport är ännu så länge blygsam om än i växande. Med England som en av de högst prioriterade marknaderna, där vi både har företag som investerar aktivt tillsammans med flera av de `born globals´ vi förväntar att se fler av framöver, ser vi till att följa vi upp och bevaka kontinuerligt.”

Ett av de företag som kan komma att påverkas är White som har satsat på affärer utanför Sverige med kontor i Danmark, Norge och sedan november 2015 i London. Anna Kerr som är projektledare för internationell affärsutveckling på White var under veckan efter omröstningen i London för en internationell konferens om vårdarkitektur, European Health Care Campain. Hon vittnar om en ganska chockad stämning men att både britter och andra européer värdesätter och vill fortsätta ett internationellt samarbete.

– De flesta är tydliga med att oavsett vad som händer så är internationell kunskap och professionellt fortsatt samarbete nyckeln till framgång. Men resultatet har nog inte riktigt sjunkit in ännu. Det finns en osäkerhet och många spekulationer men de flesta håller andan och avvaktar, säger Anna Kerr.

Så gör också White.

– Vi jobbar på som vanligt. Vi har satsat på London och den brittiska marknaden och ser ingen anledning till att bromsa in eller tänka annorlunda. Vår internationella verksamhet är fortfarande en relativt liten del av Whites hela verksamhet. Men vi får följa utvecklingen noggrant och vara flexibla.

Över 300 brittiska kulturpersonligheter, bland dem många arkitekter och designer som David Chipperfield, Amanda Levete, Ron Arad, Richard Rogers, David Adjaye and Thomas Heatherwick, publicerade ett öppet brev i The Telegraph den 19 maj med argument om att stanna kvar i EU. De skrev där att Storbritanniens globala kreativa succé skulle bli allvarligt skadad om öarna skulle komma att lämna EU och de påpekade att många EU-finansierade projekt och samarbetsprojekt över gränserna aldrig skulle ha blivit av utan medlemskap. Kultursektor är särskilt beroende av kreativt gränslöst utbyte och rörlighet.

De brittiska arkitekterna uttalade sig också tidigt om resultatet som av vissa beskrevs som en mardröm. Många talar om osäkerhet under de närmaste åren för affärerna och anställningar. Större delen av det byggnadsmaterial som används i Storbritannien kommer från Europa. Arkitektonisk kvalitet och byggnadstakt och investeringar kan därför bli lidande av pundets förlorade värde. En effekt är också troligen att det blir betydligt dyrare för brittiska studenter att studera i Europa. Arkitekturutbildningen och utbytet inom EU beror till stor del på den fria rörligheten. På Bartlett School of Architecture är bara 30 procent av lärarna brittiska och 40 procent av studenterna.

RIBA, The Royal Institute of British Architects, har kommit med ett uttalande om att de bevakar vilka effekter ett utträde ur EU kan ha på medlemmarna och på institutet. ”Det viktigaste är att vi ska samarbeta med kollegor inom industrin och med regeringen för att försäkra oss om att arkitekter kommer att ha en stark röst de närmaste veckorna, månaderna och åren.”

Mer att läsa