Gå till innehållet

Osäker framtid för Cyklopen

Stockholms stads exploateringskontor säger nej till Kulturkampanjens ansökan om permanent bygglov för kulturhuset Cyklopen. Nu hoppas föreningen att kontoret ska tänka om inför byggnadsnämndens beslut i oktober.

– Vi är oroade för att ett negativt tjänsteutlåtande ska leda till att politikerna avslår vår ansökan även om vi fått signaler att de stödjer den, säger husets arkitekt Victor Marx.

Cyklopen har sen invigningen 2013 belönas med Stockholms arkitektförenings pris och nominerats till det prestigefyllda Mies van der Rohe-priset.

Enligt Victor Marx byggdes kulturhuset aldrig som en tillfällig byggnad då de fick höra att området snart skulle detaljplaneras. I Stockholm är det inte praxis att ge permanent bygglov utan detaljplan, vilket gjorde att föreningen tog fram en sådan i våras.

– Men så fick vi signaler från stadsbyggnadskontoret att de var så stressade med att bygga bostäder att de skulle kunna tänka sig att ge bygglov utan detaljplan, säger Victor Marx.

Den ansökan om permanent bygglov som skickades in i april har tillstyrkts av stadsdelen och miljöförvaltningen, men får nej av trafikkontoret och exploateringskontoret som är markägare.

Mer att läsa