Gå till innehållet

Omröstning om Skanstorget får kritik

Över 4 000 göteborgare har röstat på någon av de tre finalisterna i en unik markanvisningstävling för Skanstorget. Men politikernas initiativ får kritik – det kan uppfattas som ett sätt att manipulera medborgarna.

Under två veckor i oktober har göteborgarna haft möjlighet att ta del av finalistbidragen på webben och rösta på sin favorit. Det är första gången som direktdemokratiska inslag prövas i stadsutvecklingen.

– Syftet är att lämna makten över beslutet till göteborgarna, ge dem en chans att påverka Skanstorgets utveckling i ett tidigt skede, säger fastighetsnämndens ordförande Jahja Zeqiraj, som tidigare i år lämnade Socialdemokraterna för nystartade Demokraterna.

Framtiden för Skanstorget har varit en öppen fråga i decennier. Sedan 1960-talet domineras ytan av bilparkering och olika förslag på att rusta upp och omvandla platsen har aldrig förverkligats.

Nu har politikerna beslutat att Skanstorget ska förtätas. Projektet omfattar 200 bostäder, lokaler i bottenvåningarna, underjordisk parkering, förskola och ett litet torg.

I början av maj utlystes en markanvisningstävling. Flera organisationer blev inbjudna att delta i urvalsprocessen: Sveriges Byggindustrier, Västsvenska handelskammaren, Fastighetsägarna, Yimby och Hyresgästföreningen.

Skanstorget med omgivningar ligger inom riksintresse, och den nya bebyggelsen måste ta hänsyn till den känsliga kulturmiljön.

– Bedömningsgruppen har plockat ut de tre tävlingsbidrag som bäst möter upp de krav som ställs, inget av dem uppfyller målen helt, säger Joel Blomgren, projektledare på fastighetskontoret.

Det senaste två åren har politikerna i Göteborg drivit på en utveckling av Skanstorget. I februari 2017 avbröts arbetet med planprogram – byggnadsnämnden ville påbörja detaljplanen direkt. I juni samma år fick nuvarande förslag positivt planbesked – tvärtemot stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande.

– Det här har inte varit friktionsfritt varken på fastighetskontoret eller stadsbyggnadskontoret. Det finns många känslor kring Skanstorgets utveckling. Jag anser att tjänstemännens känslor påverkat deras bedömning. Nu får vi pröva det i en formell planprocess, säger Jahja Zeqiraj.

Enligt Lisa Bomble, som forskat om medborgarinflytande i kommunala planeringsprocesser, kan tävlingen uppfattas som ett sätt att köra över göteborgarna: Deras inflytande inskränks till att välja mellan tre gestaltningsförslag.

– Att kalla det för påverkan i ett tidigt skede tycker jag är helt fel. Ett tidigt skede skulle vara om göteborgarna fick vara med och diskutera vad platsen ska användas till, eller blev inbjudna till arbetet med att ta fram kravspecifikationer för projektet. Jag tror många känner sig lurade och manipulerade, säger Lisa Bomble.

Medborgarna i Skanstorgets strategigrupp har lämnat in Göteborgsförslaget ”Ett bebyggt Skanstorg kan aldrig återskapas”, ett förslag som byggnadsnämnden måste ta ställning till.

I debatten som uppstått kring tävlingen har man efterlyst ett fjärde röstningsalternativ – att bevara och utveckla Skanstorget som allmän plats.

Enligt Jahja Zeqiraj är det inte genomförbart. Om inte platsen exploateras så att ekonomin går ihop återstår bara ett alternativ.

– Och det är att fortsätta använda Skanstorget som bortglömd parkeringsplats. Ingen politiker kommer lägga ett förslag om att satsa miljoner på att bygga och underhålla ett torg, säger han.

 

Mer att läsa