Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Kvinnors Byggforum på väg att byta namn – men inte utan kritik

Kvinnors Byggforum är på väg att byta namn till Alstra. Men medgrundaren Charlotte Holst och flera äldre medlemmar är kritiska och vill lägga ner hela organisationen.
 – Inriktningen har ändrats väldigt mycket, säger Charlotte Holst.

2018 beslutade Kvinnors Byggforum (KBF) att skriva om stadgarna så att transpersoner och icke-binära uttryckligen inkluderas.

De började också utreda ett namnbyte och nu har styrelsen lagt fram förslaget ”Alstra – byggforum för normkreativ och maktkritisk arkitektur och samhällsbyggnad”, vilket enligt ordförande Linnea Sundström bättre speglar organisationen i dag.

– Just nu exkluderar vi delar av medlemsgruppen i namnet, säger hon.

För att namnbytet ska gå igenom måste det antas med två tredjedelars majoritet vid två separata årsmöten, den 6 och 13 mars. Vid den första omröstningen i söndags godkändes det.

KBF grundades av flera kvinnliga arkitekter 1980, som ett gensvar på att branschen var mansdominerad. Under åren har de bland annat arrangerat workshops, deltagit i bomässor och varit remissinstans.

– Vi menar att kvinnor vet bättre hur man bygger vissa saker. Vi har andra erfarenheter, lagar mer mat, åker mer kollektivt och tar hand om barnen, säger Charlotte Holst, en av grundarna.

Sedan dess har mycket förändrats. Fler kvinnor än män går på arkitekturutbildningarna, lönerna har jämnats ut och kvinnliga arkitekter är oftare i chefsposition än tidigare.

Charlotte Holst, medgrundare av Kvinnors Byggforum.

Flera av de äldre medlemmarna opponerar sig mot ett namnbyte. Charlotte Holst har skrivit en motion om att i stället lägga ner KBF helt och hållet.

– Vi är väldigt mycket emot ändringen av namnet och tycker inte att man ska ändra loggan. Den nya inriktningen tror vi inte heller på.

Enligt henne har det blivit ett för stort fokus på normkritik. Hon menar att icke-binära och transpersoner alltid varit välkomna hos dem.

– Normkreativitet har inte med det ursprungliga syftet att göra. Det viktigaste är samhällsplaneringen och byggandet.

Men Linnea Sundström uppfattar att det normkritiska perspektivet ligger i linje med organisationens ursprungliga idé.

– KBF handlade till en början om jämställdhet mellan män och kvinnor, men nuvarande styrelse anser att det egentligen från start också handlat om ett makt- och normkritiskt perspektiv på arkitektur och bostadspolitik.

Hon vill inte att organisationen läggs ner, och tror att det är osannolikt eftersom det kräver två tredjedelars majoritet.

– KBF är, och förblir med ett eventuellt namnbyte, den enda rikstäckande organisationen som arbetar med de här frågorna. Vårt historiska arv har gett oss en position där vi faktiskt har möjlighet att påverka och bli inbjudna i viktiga rum.

 

Om kvinnors byggforum

Kvinnors Byggforum (KBF) är ett politiskt obundet, riksomfattande nätverk för kvinnor, icke-binära och transpersoner.

Organisationen bildades 1980 för att lyfta vikten av kvinnors kunskap och erfarenheter inom arkitektur och stadsplanering och för att verka för en mer jämställd bransch.

Fokus i dag ligger på delta i samhällsdebatten och att ”över yrkesgränser dela erfarenheter och diskutera plan-, bygg- och förvaltningsfrågor ur ett maktkritiskt perspektiv, samt umgås, inspirera och stötta varandra”.

KBF har varit aktiva under bomässorna, skrivit debattartiklar och har flera arbetsgrupper, som Bostadsvrålet, för feministisk stadsplanering, för jämställd byggbransch, KBF Almedalen, KBF interiör och Tälj samtal. Sedan 1980-talet har de delat ut ros- och rispriserna till bästa och sämsta projekt.

Sittande styrelse, vald på årsmötet 2021, består av Linnea Sundström (ordförande), Amanda Ek Barve, Mikaela Karlsson, Erika Henriksson, Erika Volpe, Hajna Finta och Zandra Valencia.

Mer att läsa