Gå till innehållet

Ökad efterfrågan på enklare renderingar tränger bort visualiserare

På senare tid har visualiserarens roll i designprocessen förflyttats ut till periferin och många har fått lämna sina anställningar. Orsaken är en ökad efterfrågan på enklare renderingar.

På tre av de största arkitektföretagen i Sverige –Tengbom, White och Sweco – har 15 visualiseringstjänster försvunnit de senaste tre åren. Det visar en rundringning som Arkitekten gjort till tre stora och tre mellanstora arkitektföretag i Sverige.

En av orsakerna till neddragningarna är enligt företagen själva att marknaden bromsade in efter högkonjunkturens kulmen 2018.

Men deras förklaringar visar också på en trend där beställare efterfrågar enklare renderingar, som 3D-visualiseringar och interaktiva visualiseringstekniker, framför högkvalitativa renderingar.

– Beställare vill snabbare kunna ta beslut och därför behövs fler och enklare bilder under gestaltningsprocessen. De vill också ha mer interaktivitet för att kunna engagera och inkludera fler i designprocessen, säger Sarah Dahman, chef för digital utveckling på Tengbom.

Dagens mjukvara och program gör också att flera olika yrkesgrupper kan ta fram enklare renderingar och behärska 3D-teknik, virtuel reality och augmented reality.  Därför behövs inte visualiserarens högkvalitativa renderingar lika ofta, menar företagen. På Sweco har man ändå behållit 11 av 16 visualiserare för att täcka alla behov.

– När vi behöver högkvalitativa visualiseringar för ett speciellt syfte så behöver vi den här kompetensen också. Det är därför vi har den kvar, säger Jan Mattson, vd för Swecos arkitektverksamhet.

Samtidigt som de stora arkitektföretagen gjort sig av med visualiseringstjänster ser det ljusare ut för specialistföretagen. På det svenska visualiseringskontoret Tomorrow har arbetsbördan ökat och personalstyrkan tredubblats sedan 2017.

– Branschen går mot större aktörer som kan stötta stora arkitektkontor och fastighetsutvecklare. Man vill ha en säker produktion som kan leverera en jämn kvalitet i alla projekt, säger Mattias Henningsson, vd på Tomorrow.

Samtliga arkitektföretag som Arkitekten pratat med säger att behovet av visualisering ökar, men att formen och kompetensen ser annorlunda ut idag.

– I framtiden kommer visualiserarens roll handla mycket mer om andra visualiseringstekniker, inte bara om renderingar som det varit tidigare. Yrkesrollen och utbildningar behöver utvecklas i enlighet med hur efterfrågan har förändrats, säger Sarah Dahman på Tengbom.

Mer att läsa