Gå till innehållet

Nytt verktyg ska hjälpa kommuner förtäta rätt

Ett interaktivt verktyg för planering har tagits fram av forskare, i samarbete med Norrköpings kommun.
– Vårt verktyg tydliggör vad man vinner och förlorar på att förtäta inom stadens gränser eller bygga ut staden med glesare lösningar, säger Meta Berghauser Pont.

De argument som används för förtätning skiljer sig ofta från vad forskningen visar. För att både visa positiva effekter av förtätning och motverka negativa har forskare vid BTH, Chalmers och SLU, i samarbete med Norrköpings kommun, tagit fram ett nytt verktyg för planerare. Den interaktiva databasen Smart täthet ska kunna hjälpa användaren genom att visa alla aspekter av förtätning som man behöver ta hänsyn till i stadsutvecklingsprojekt.

– Vi har insett att praktiken inte alltid nås av den omfattande forskning som finns inom området. Vi har också insett att vi kan bidra till att överbrygga det glappet genom att göra forskningen mer tillgänglig, säger Meta Berghauser Pont, docent vid Chalmers, i ett pressmeddelande.

Samarbetet med praktiker i Norrköpings kommun gav forskarna input om vad de saknade inom området. Det verktyg som har tagits fram ger användaren både sammanfattad information och konkreta litteraturtips på relaterad forskning.

– Frågan som många kommuner ställs inför är om de ska förtäta inom stadens gränser eller bygga ut staden med glesare lösningar. Vårt verktyg tydliggör vad man vinner och förlorar på att göra respektive val, säger Meta Berghauser Pont i pressmeddelandet.

Verktyget är utvecklat för att användas av yrkesverksamma inom översikts- och detaljplanering och av andra som jobbar med samhällsutvecklingsfrågor. Forskarna hoppas att möjligheten att skaffa sig mer kunskap ska kunna leda till mer nyanserade diskussioner.

Mer att läsa