Gå till innehållet

Nytt symposium sätter fokus på klimatanpassning

I veckan var det premiär för Form Symposium, där experter samlades kring frågan vilka krav klimatförändringarna ställer på arkitektur och planering.

– Många yrkesverksamma idag har inte verktygen för att arbeta med klimatutmaningarna, och verktygen utvecklas ständigt.

Det sa Salka Hallström Bornold, biträdande chefredaktör för tidskriften Form som arrangerade symposiet.

Under dagen presenterades metoder för att förutse översvämningsrisker och teknik för att ta hand om vattenflöden i urban miljö. Inbjuden var bland annat Hans Bäckman, klimatexpert på Svenskt Vatten, som klargjorde begrepp kring skyfall och stora vattenflöden. Han visade också verktyg för att diagnostisera och förutse vattenflöden i bebyggelse.

– Översvämningar är redan ett problem i vårt samhälle och vi vet att det kommer bli vanligare med kraftigare regn och stigande vattennivåer. Med verktygen kan vi rita in hela avrinningsområden och se var vattnet stiger. Bygg inte där!, uppmanade Hans Bäckman.

Just nu pågår en utredning, tillsatt av regeringen, om hur bebyggd miljö och markanvändning kan anpassas till ett förändrat klimat.

– Det är en politiskt fråga att besluta vilken risknivå vi ska ha i vår planering, men det är viktigt att behärska verktygen och mätmetoderna för att kunna ange en risknivå, sa Hans Bäckman.

Under dagen presenterades också vegetationsteknik vid ökade vattenflöden och andra innovativa dagvattenlösningar, ekosystemtjänster, projektet C/O City och hur man kan skapa bättre förutsättningar för växtlighet i städerna med hjälp av biokol, något som bland annat implementerats i Norra Djurgårdsstaden.

Det är en politiskt fråga att besluta vilken risknivå vi ska ha i vår planering, men det är viktigt att behärska verktygen och mätmetoder för att kunna ange en risknivå.

Hans Bäckman, Svenskt Vatten

Karin Ermegård, landskapsarkitekt på Eskilstuna kommun, var en av deltagarna på Form Symposium.

– Vi ritar nu på grönplanen för kommunen och då ska ny bebyggelse lokaliseras. Enligt översiktsplanen ska vi arbeta med förtätning, då blir det ännu viktigare hur vi utvecklar och värderar grönstrukturen som kan fungera som buffert vid stora vattenflöden, säger hon.

Form Symposium

Form Symposium produceras av Svensk Form med stöd från Stiftelsen Arkus. Första tillfället för seminarieserien hölls den 25 januari på föreningen Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen i Stockholm.

Mer att läsa