Gå till innehållet

Nytt bakslag för UMA – fyra lämnar sina uppdrag

Fyra personer med betydande positioner på Arkitekthögskolan i Umeå väljer att lämna sina uppdrag, däribland skolans prefekt Ana Betancour.

En vecka innan firandet av skolans tioårsjubileum kom beskedet att Ana Betancour och biträdande prefekt Anna Croon säger upp sina kontrakt.

I ett pressmeddelande från Umeå universitet uppger de båda att de upplever att de saknar det stöd från fakultets- och universitetsledningen som behövs för att kunna driva skolans utveckling framåt.

– Vi lyfte i en skrivelse i juni förra året fram de krav som vi såg som absolut nödvändiga för en positiv utveckling av verksamheten, bland annat frågor som rör resursfördelning och det akuta behovet av rekrytering av personal både på kort och lång sikt. Vi har sedan dess fortsatt lyfta dessa krav och synpunkter. Under de givna omständigheterna ser vi det inte som möjligt att bedriva en arkitektutbildning eller att bygga upp en forskningsmiljö som lever upp till de krav som finns för dessa verksamheter, säger Ana Betancour till Arkitekten.

Ana Betancour.

Det står att ni lämnar era ledningsuppdrag. Betyder det att det du kan tänka dig att vara kvar på skolan men i en annan roll?

– Jag är anställd som professor på Arkitekthögskolan och kommer fortsätta arbeta för att utveckla UMA.

Hur känns det här för dig?

– Jag är stolt över det vi har åstadkommit tillsammans med all personal och studenter på UMA, säger Ana Betancour.

Även skolans studierektor Tobias Westerlund och Carl-Johan Vesterlund, programansvarig för arkitektprogrammet, har meddelat att de lämnar sina uppdrag.

Fakulteten jobbar nu med att hitta personer som kan fylla vakanserna.

– Vi är fortfarande väldigt tidigt i processen. Vi jobbar också intensivt med att säkra att Arkitekthögskolans många studenter får en högkvalitativ utbildning i höst. Och att dess personal känner sig trygg och upplever att de har fakultetens stöd och förtroende, säger Mikael Elofsson, dekan vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Att Ana Betancour och Anna Croon upplever att de saknar stöd från fakulteten får stå för dem, menar Mikael Elofsson.

– Vi ger självklart vårt stöd till alla våra institutioner. I det här fallet har vi haft olika syn på hur rekrytering av disputerade lärare och arbetet runt forskningsmiljön har fungerat, säger Mikael Elofsson.

Hade de haft ert stöd även om de inte valt att avsluta sina uppdrag själva?

– Det är en diskussion som vi hade fått ha efter sommaren då det hade varit dags att förhandla om deras kontrakt och inget som jag vill uttala mig om nu, säger Mikael Elofsson.

Sedan starten 2009 har Arkitekthögskolan i Umeå varit omskriven. UMA:s första rektor Peter Kjær köptes ut med hänvisning till för höga representationskostnader. Skolan har också dragits med arbetsmiljöproblem och i mitten av 2016 lämnade fyra doktorander skolan. 

Nyligen beslutade skolan att lägga ned forskarutbildningen efter att den inte lyckats komma till rätta med de brister som Universitetskanslersämbetet pekat på.

Mer att läsa