Gå till innehållet

Nya strategen: “Vi måste ha plats för grundskolorna”

Malin Michaelson är arkitekten som nu blir fastighetsstrateg för Göteborgs nya grundskoleförvaltning. Hennes uppgift: Att se till att grundskolorna får plats när staden växer.

– Jag kommer att arbeta med den långsiktigt hållbara utvecklingen vilket, förutom förvaltning och utveckling av grundskolans lokaler, omfattar utbyggnad av grundskolan i takt med att staden växer. Så det är en kombination av fastighetsförvaltning, utveckling och fysisk planering.

Så beskriver Malin Michaelson sin nya tjänst som fastighetsstrateg på den nystartade grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad, som tar över ansvaret från tio stadsdelsförvaltningar.

– En viktig uppgift är att ha plats för grundskolor runt om i staden där vi bygger ut och byta ut skolor som inte längre håller måttet. Det kan handla om skolor som är tekniskt slut, som inte är tillräckligt energieffektiva eller som är placerade på ett sätt så att man inte kan skapa en bra skolgård när man ska bli större. De kan också ha en utformning som inte stämmer med dagens pedagogik, säger hon.

Ett syfte med den nya förvaltningen är att göra stadens skolor mer likvärdiga. Hur tror du att du kan påverka det arbetet?

– Det handlar om att ha ett jämlikt sätt att se på utbyggnaden av skolor. I Göteborg finns det sedan länge ett så kallat ramprogram för hur skolorna ska se ut för att det ska bli samma standard och att det inte ska bero på vilken stadsdel de finns i. Där har vi en grund och den får vi vidareutveckla förstås. Detta ingår också i de uppdrag som vi jobbar med tillsammans med övriga staden.

Bakgrund

Utbildad arkitekt vid Chalmers tekniska högskola.

Jobbat som arkitekt, varit projektledare på olika företag och har sedan 2011 bland annat varit utvecklingsledare för stadsutveckling och samhällsplanering i en stadsdelsförvaltning i Göteborg.

Är från första oktober fastighetsstrateg på grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad.

Mer att läsa