Gå till innehållet

Nya regler om social arbetsmiljö

Den 31 mars trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. (AFS 2015:4). Föreskrifterna reglerar kunskapskrav, organisation, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att föreskrifterna följs och de gäller alla arbetsplatser. Läs dem på www.av.se

Mer att läsa