Gå till innehållet

Nya råd för formgivnings­uppdrag

Inredningsarkitekterna Anna Kraitz och Sara Szyber har tagit fram rekommendationer inför formgivningsuppdrag som vänder sig till både formgivare och uppdragsgivare.

Konstnärernas riksförbund, KRO, har breddat sitt engagemang till att förutom konstnärer nu också inkludera formgivare. Inredningsarkitekterna Anna Kraitz och Sara Szyber har nu, på uppdrag av KRO och i samarbete med juristen Katarina Renman Claesson, tagit fram en skrift med rekommendationer för formgivningsuppdrag.

Skriften vänder sig till både formgivare och uppdragsgivare. Syftet är bland annat att stärka formgivarens roll i förhandlingar, att stärka förståelsen för formgivarens kompetens och att skapa gemensamma riktlinjer för alla aktörer inom formområdet. Ett skäl till att ta fram rekommendationerna är också att formgivare som ensamföretagare är särskilt utsatta för till exempel avbrutna uppdrag eller att uppdraget förlängs utan ersättning.

Till grund för rekommendationerna låg en enkätundersökning från 2018 som 657 yrkesverksamma formgivare svarade på. Där kom det bland annat fram att sex av tio formgivare ofta saknar skriftliga avtal för sitt arbete.

Rekommendationerna finns att hämta på KRO:s sajt.

Mer att läsa