Gå till innehållet

Nya krematoriet på Skogskyrkogården måste totalrenoveras

Taket till nya krematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm läcker och bruket vid det yttersta tegelskiktet vittrar. I två års tid har det förhandlats om vems fel det är.

– Taket har läckt från start, vi visste det redan när vi fick Kasper Salin-priset, bekräftar Mats Larsson, förvaltningschef på kyrkogårdsförvaltningen.

Byggnaden stod klar hösten 2013 och den officiella invigningen var i maj 2014. Fortfarande pågår tvist och förhandlingar mellan Stockholms stad, Skanska och arkitekten Johan Celsings försäkringsbolag. Frågan det tvistas om är om byggnaden drabbats av ett konstruktionsfel eller ett byggfel. Eller både och. Skanska har enligt uppgift redan medgett att fel murbruk användes.

Det som står klart är att taket läcker så att det rinner in vatten i förrummet till kistornas kylrum och att vatten från taket trycks ut i alla väggarna.

– Det är kalkavlagringar i hela huset. Invändigt ser man inget men utvändigt ser man att något är fel, det är vittringar som inte går att blunda för, säger Mats Larsson.

Hittills har ändå verksamheten med kremeringar fungerat. Och enligt Mats Larsson har man de senaste två milda vintrarna kunnat säkra att byggnaden inte tagit ännu mer skada. Hans förhoppning är att alla parter kan ställa upp på en lösning så att renoveringen kan komma igång i höst och bli färdig till våren. Och att det inte blir skattebetalarna som får stå för hela notan.

– Det handlar om att plocka ner sten för sten, göra om och göra rätt, säger Mats Larsson.

Johan Celsing hoppas att byggherren lyckas lösa problemet.

– Läckagen har varit kända i drygt två år. De var kända före slutbesiktningen. Det är oklart varför kyrkogårdsförvaltningen tar över en entreprenad med sådana problem. Jag förstår inte varför det inte åtgärdats, säger Johan Celsing.

Han säger också att det vid besiktningar och materialundersökningar har konstaterats att takets utföranden inte är som föreskrivits.

Mer att läsa