Gå till innehållet

Nya krav på återbruk i offentlig upphandling

Knappt hälften av alla publicerade upphandlingar om inredning förra året ställde krav på återbruk, visar Arkitektens granskning. Samtidigt får upphandlare kritik för att inte kontrollera att anbudsgivarna lever upp till den kompetens som efterfrågas.

Under förra året publicerades totalt 22 offentliga upphandlingar om inredning och inredningsarkitekter. Arkitektens granskning visar att tolv av dessa inte ställde några krav på återbruk, medan tio av upphandlingarna gjorde det. I sju av upphandlingarna ställdes också specifika krav på att arkitekterna skulle ha kompetens om återbruk. Till exempel efterfrågades kunskap om möbeltapetsering eller kompetens för att inventera och bedöma om äldre möbler gick att återbruka eller om de skulle säljas eller skänkas.

– Det här är absolut ett stort och nytt steg framåt. Tidigare har det funnits krav på till exempel miljöledningssystem, men krav på arkitekters kompetens om återbruk har inte förekommit på det här sättet tidigare, kommenterar Katarina O Cofaigh, upphandlingsstrateg på Sveriges Arkitekter.

Hon menar att ambitionen att skapa hållbara miljöer har ökat drastiskt de senaste åren.

– Förut fanns inte tanken på att använda begagnade möbler i en ny kontorsmiljö, men den attityden har förändrats helt och det sätter sin prägel på upphandlingarna, säger Katarina O Cofaigh.

Att återbruka resurser är en viktig del av lösningen på världens miljö- och klimatkriser och betonas till exempel i FN:s globala hållbarhetsmål. I Sverige har IVL Svenska miljöinstitutet beräknat att återbruk vid kontorsrenoveringar, i stället för att köpa nya möbler, minskar klimatutsläppen med minst 30 procent.

I några av de upphandlingar som saknade krav på återbruk eller återbrukskomptens hänvisas till att upphandlingen gällde ett ramavtal och att dessa inte specificeras på detaljnivå. Samtidigt visar Arkitektens genomgång att det förekom upphandlingar av ramavtal där det ställdes kontraktsvillkor på att arkitekten ska arbeta utifrån cirkulär ekonomi och principerna om bevarande och inventering för återbruk och materialåtervinning.

Uppsala kommun har nyligen avslutat en upphandling av inredningsarkitekter där man för första gången ställde krav på hållbarhetskompetens redan i ramavtalet. Upphandlingen får beröm av de deltagande arkitekterna – men också kritik.

– Så här tydliga krav har vi inte sett i tidigare upphandlingar av ramavtal. Eftersom vi jobbar med hållbarhet är det mycket inspirerande, säger Kristin Östberg, vd på Indiciums arkitektbyrå som kom tvåa i den aktuella ramavtals-upphandlingen men som tidigare under året vann en upphandling om att inreda en av kommunens skolor.

Utöver sedvanliga krav på bland annat miljöledningssystem specificerade Uppsala kommun även kvalificeringskrav och särskilda kontraktsvillkor. Det innebär till exempel att arkitektbyrån ska bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete och ha både erfarenheter och kompetenser för att hjälpa kommunen att uppfylla klimat- och miljömål.

Hållbarhetskraven ingick dock inte i anbudsutvärderingen och viktades inte och det är på den punkten som Kristin Östberg kritiserar upphandlingen. Hon menar att kommunen måste förändra sitt sätt att kontrollera om anbudsgivarna verkligen har den kompetens och de erfarenheter som krävs.

– Jag förstår att man vill skicka signaler till branschen och det välkomnar jag, men i det här fallet tycker jag inte att upphandlingen nådde hela vägen fram och då riskerar alla fina ambitioner att bli tomma ord, säger hon.

Som exempel menar Kristin Östberg att kommunen borde ha bett anbudsgivarna om en genomförandebeskrivning som sedan poängbedöms. Därutöver menar hon att kommunen borde intervjuat de arkitekter som ska jobba med ramavtalet.

Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef på Uppsala kommun, menar att hållbarhetskraven kan komma att skruvas upp senare, vid avropen.

– Jag kan ha förståelse för sådana synpunkter. Samtidigt vill vi använda ramavtalet och göra arkitektbyrån till en del av vår gemensamma resa de här kommande fyra åren, säger Helena Sköld Lövgren.

Hon berättar om Uppsala kommuns ambitioner och arbete för en mer hållbar framtid och insikten om att krafttag behövs tas i ett tidigt skede, till exempel vid en upphandling.

– För oss är konsulterna nycklar för att nå målen. Vi behöver hjälp med deras kompetens för att hitta bra och smarta lösningar.

PE teknik och arkitektur vann ramavtalsupphandlingen och företagets inredningsansvariga, Petra Mann, ser fram emot att hjälpa till och flytta fram kommunens positioner inom hållbarhet.

– Vi ska ha en tät dialog. Och sen ska vi pusha och utmana lite, säger hon.

Petra Mann menar att Uppsala kommuns krav på hållbarhetskompetens ligger i tiden och att allt fler beställare uppvisar en miljömedvetenhet på ett sätt som inte förekommit tidigare.

–  Utvecklingen går fort och för att möta kraven och ligga i framkant har vi ett gäng hållbarhetsexperter som är med och stöttar. Samtidigt utbildar vi oss själva löpande både internt och externt, säger Petra Mann.

Mer att läsa