Gå till innehållet

Nya chefer på Urbio och Nyréns

Bland veckans nyanställda finns både landskapsarkitekter och arkitekter på nya positioner.

Linda Pettersson är sedan oktober ny kontorschef på landskapsarkitektkontoret Urbio, där hon nu ansvarar för personal- och verksamhetsutveckling. Hon har arbetat på företaget sedan 2010.

Elin Holgérus

Elin Holgérus är ny landskapsarkitekt på Enviro Planning i Göteborg. Hon är nyexaminerad från SLU Alnarp, har studerat på Köpenhamns universitet och praktiserat på Alingsås kommun.

Marc de Decker

Marc De Decker är ny handläggande landskapsarkitekt på Nivå. Han är utbildad i Frankrike och arbetade senast på Urbio.

Emma Kinsch

Emma Kinch har rekryterats till Nyréns Arkitektkontor och tjänsten som chef för affärsområdet Handel, kontor och kunskapsmiljöer. Hon kommer närmast från Locum där hon varit fastighetsutvecklingsdirektör, ingått i bolagets ledningsgrupp och som biträdande projektdirektör ansvarat för projektavdelningens stab. Dessförinnan har hon arbetat på bland annat Strategisk Arkitektur och Sweco.

Mara.Parfenovica

Mara Parfenovica är ny medverkande arkitekt hos Rundquist arkitekter. Hon är utbildad i Storbritannien och har tidigare arbetat hos Rem Pro i Lettland samt hos Samyn och Partners i Belgien.

Cecilia Spannel

Cecilia Spannel är nyanställd ansvarig arkitekt på Sweco Architects i Malmö med inriktning mot vårdbyggnader, skyltning och ABW. Hon kommer senast från White i Malmö. Innan dess har hon jobbat på Krook & Tjäder, WSP och även på Sweco Architects.

Madeleine Nobis

Madeleine Nobis är nyanställd ansvarig arkitekt på Sweco Architects i Malmö med inriktning mot affärsutveckling och hållbarhetsfrågor. Hon kommer närmast från Sydark Konstruera i Malmö, där hon har varit teamledare och hållbarhetssamordnare.

Anela Tahirovic

Anela Tahirovic är nyanställd arkitekt på Sweco Architects i Malmö. Hon kommer senast från Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg där hon jobbat som bygglovsarkitekt. Innan dess var hon bygglovsarkitekt i Halmstad och planarkitekt på bygg- och miljöförvaltningen i Gislaved.

Mer att läsa