Gå till innehållet

Workshop-metod testas som snabbt alternativ till tävling

Ett nytt upplägg för parallella uppdrag har för andra gången testats i Göteborg. Det innebär att de deltagande teamen ger varandra feedback under processens gång.
– Vi vill ha en process där hela kunskapsmassan kommer alla till godo, säger Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö.

Enligt Björn Siesjö kommer metoden inte att ersätta de långa arkitekttävlingarna men han menar att det finns behov av mer komprimerade processer, som ändå är kvalificerade, när tiden inte finns för att ordna en arkitekttävling. Och workshop-modellen där deltagarna ger varandra kritik under resans gång har flera fördelar, anser han.

– Vi ser att man i vanliga parallella uppdrag och arkitekttävlingar har för lite återkoppling och att duktiga arkitekter springer åt fel håll i onödan. Vi vill utveckla något mer kunskapsrikt, säger Björn Siesjö.

Workshop-metoden har tidigare använts för en byggnad i Göteborgs botaniska trädgård. Nu senast gäller det gestaltningen av en kommersiell fastighet med ett höghus på Masthuggskajen. Projektet hade kommit så långt att systemhandlingarna var ritade, av två lokala arkitektkontor som här samarbetar under namnet Global architects. Men staden, med stadsarkitekt Björn Siesjö, var inte nöjd med det förslag till höghus som byggherren Elof Hansson Fastigheter visade upp.

– Det var för fult för en sådan synlig byggnad; byggnadsnämnden var av samma åsikt. Så i stället för att slösa tid på att de skulle rita klart bygglovet, föreslog vi ett omtag, säger Björn Siesjö.

Då kom man överens om att genomföra ett parallellt uppdrag om gestaltningen enligt den nya workshop-metoden. Tiden var knapp eftersom tidpunkten för grundläggning av byggnaden redan var satt. Staden presenterade en lista med ett dussintal arkitektkontor som möjliga deltagare.

– Vi aktar oss för att diktera och vill egentligen inte jobba så. Det normala är en prekvalificering men det fanns inte tid för det. Men det var byggherren som valde vilka fyra som skulle vara med, säger Björn Siesjö.

Enligt Björn Siesjö lämnade kommunen öppet för att även ursprungsarkitekten skulle vara med i det parallella uppdraget. Men beställaren Elof Hansson fastigheter uppfattade det inte så.

– Vi kände att input från staden var att välja fyra nya kontor, säger Daniel Holmén, fastighetsutvecklare på Elof Hansson fastigheter.

Han är dock nöjd med att omtaget gav många nya bra idéer på ett inspirerande sätt och säger att det är positivt för projektet.

– De arkitekterna vi valde visade stort engagemang under processen och vi fick många nya kvalitativa idéer på hög nivå. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet med vald arkitekt, säger Daniel Holmén.

De fyra som blev utvalda att delta i workshop-upplägget är de två danska kontoren Cobe och Dorte Mandrup samt svenska Wingårdhs och Tham och Videgård.

– Om vi jämför med en allmän tävling där förslagsställarna är anonyma, är detta dess motsats där förslagsställarna ger kritik till varandra tillsammans med juryn, en relativt tidskrävande och uppfordrande process, summerar Bolle Tham och Martin Videgård sina erfarenheter av det nya upplägget.

Tham och Videgård tycker att det var trevligt att träffa och diskutera arkitektur med skickliga kollegor men summerar också det som de tycker är mindre bra med det nya upplägget:

– Det blir lätt otydliga roller när vi arkitekter ger varandra feedback samtidigt som vi tävlar om ett och samma uppdrag. Ett parallellt uppdrag med separata avstämningar och gemensam slutpresentation är mer tydligt och effektivt.

Enligt Björn Siesjö kommer workshop-metoden, som kommit att kallas Göteborgsmodellen, att användas igen.

– Deltagarna tyckte att det var jätteläskigt att ge varandra kritik men efteråt var de ändå mer positiva än innan. Vi ser att vi får bra resultat och en livaktig diskussion. Det är en bra metod att sticka in i de lägen när tiden inte finns för en längre process, säger Björn Siesjö.

Det blev till slut danska Cobe som tog hem uppdraget om det nya höghuset. Men enligt bedömningsgruppen var det mycket jämnt. ”Samtliga team har presterat på en så hög nivå att de hade kunnat vinna uppdraget”, står att läsa i utlåtandet.

Mer att läsa