Gå till innehållet

Ny utlysning om arkitektonisk kvalitet

Arkus, stiftelsen och föreningen för praktiknära forskning och utveckling inom arkitektur och samhällsbyggnad, annonserar en ny utlysning om hållbar gestaltning och arkitektonisk kvalitet.

Utlysningen är kopplad till politikområdet gestaltad livmiljö och hur arkitektonisk kvalitet kan få en mer framskjuten plats i det hållbara samhällsbyggandet.

Utlysningen är riktad till grupper av praktiker och forskare inom samhällsplanering, stadsbyggnad, arkitektur, inrednings- samt landskapsarkitektur och har tre inriktningar: arkitektens roll, arkitekten i processen och arkitekturen i samhället.

Varje beviljad ansökan kan få stöd upp till 200 000 kronor.

Mer information finns på Arkus webbsida.

Mer att läsa