Gå till innehållet

Ny undersökning: Var femte företag avstår offentlig upphandling

En femtedel av arkitekt- och teknikkonsultföretagen avstår från att delta i offentliga upphandlingar, enligt en undersökning gjord av Innovationsföretagen i samarbete med Almega. Fokus på lägsta pris uppges vara den främsta orsaken.

Enligt undersökningen är det främst tre saker som gör att vissa arkitekt- och teknikkonsultföretag väljer bort offentlig upphandling. Den första är att det råder allt för stort fokus på låga timpriser, att kvalitet inte får tillräckligt genomslag. Den andra är bristande dialog mellan upphandlare och leverantörer. Och den tredje är att det i upphandlingarna ställs irrelevanta krav.

– Samtidigt som resultatet av undersökningen är alarmerande så var det förväntat. Det bekräftar en dyster bild av att det är fokus på pris, dåliga dialoger och konstigt formulerade krav i upphandlingarna, säger Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovationsföretagen.

Vad bör göras åt problemen?

– Det finns förstås ingen quick fix men jag tror på ökad kunskap och förståelse för kunskapsintensiva tjänster på köparsidan. Där spelar Upphandlingsmyndigheten en viktig roll. Sedan har vi som leverantörer ett eget ansvar, att bli bättre på att förklara vad det är vi säljer.

Det finns också en diskussion om prisdumpning, att konsultföretagen själva är med och bidrar till prispress. Vilken roll spelar det?

– Vi varken vill eller kan ägna oss åt kartellbildning, marknaden ska fungera och det är inget fel att kunna konkurrera också med priset. Utmaningen är att köparsidan har ett ensidigt fokus på lägsta pris. Då blir det svårt eller omöjligt att konkurrera med kvalitet. Men prispressen beror också på hur vi prissätter våra tjänster. Vi har som sagt ett ansvar att stärka förståelsen för det vi säljer. I vissa sammanhang kan det finnas andra sätt att paketera vår kunskap än med timtaxa. Det kan till exempel handla om fast pris och bonusar för till exempel innovation.

Innovationsföretagen undersökning ingår i en större undersökning utförd av Almega, där drygt 1 500 tjänsteföretag svarat på frågor om offentlig upphandling.

Mer att läsa