Nyheter

Ny undersökning: Chefer är mest nöjda – men hinner inte med

20 januari 2020

Chefer är mer nöjda med sitt arbete än övriga anställda. Men chefer har i större utsträckning svårt att hinna med sina arbetsuppgifter. Det visar en undersökning som Sveriges Arkitekter gjort bland sina medlemmar.
– Jag känner igen mig mycket väl, säger Heléne Hjerdin som är avdelningschef i Tyresö.

Annons
Foto Magnus Laupa

Helene Hjerdin (mitten) är avdelningschef på planavdelningen i Tyresö kommun. Här i samspråk med kollegorna India Wajda och Carolina Fintling Rue.

Sveriges Arkitekters undersökning visar att det i snitt är 51 procent av arkitektkåren som skattar sin nöjdhet på jobbet till en femma eller sexa på en skala mellan ett och sex. Högst andel nöjda, 60 procent, finns bland cheferna. Undersökningen visar också att män är något nöjdare än kvinnor och att de som jobbar inom privat sektor är något nöjdare än dem inom statlig.

Undersökningen har också tittat på bakomliggande faktorer till nöjdheten. Där framkommer bland annat att chefer i större utsträckning än övriga upplever att det finns tydliga mål för arbetet, att chefer i större utsträckning vet vilka resultat de förväntas uppnå och att det är vanligare att en chef tycker sig ha omväxlande arbetsuppgifter.

Annons

Samtidigt är det 32 procent av cheferna som uppger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid, att jämföra med 21 procent av de övriga medarbetarna. Det är också en större andel chefer som inte tycker att deras arbetsbelastning är rimlig.

Heléne Hjerdin är avdelningschef på planavdelningen i Tyresö kommun. Hon känner igen sig i det som framkommer i undersökningen, som till exempel att chefer i större utsträckning upplever att verksamhetens mål är tydliga.

– Jag känner igen mig mycket väl men jag tycker inte att det är konstigt att det ser ut som det gör. Som chef jobbar man närmare ledningen och har i det dagliga större krav på sig att hålla fokus på mål och strategier än enskilda medarbetare som jobbar i projekt. Däremot behöver man förstås prata om målen med sina medarbetare. Det är viktigt för allas trivsel att veta vilka målen är och att man gör rätt saker, säger Heléne Hjerdin.

Helene Hjerdin. Foto: Magnus Laupa

Vad beror det på att chefer i större utsträckning uppger att de inte hinner med sitt arbete?

Annons

– Som chef har man ofta ett större utbud av arbetsuppgifter som kan röra allt ifrån medarbetare till externa kontakter och samordning mellan alla olika projekt. Det blir naturligt fler olika frågor som ska balanseras hela tiden och det är lätt att bli splittrad.

Hur gör man för att hinna med?

– Det gäller att prioritera och få ledningens stöd för sina prioriteringar. Sedan måste man jobba smart med sin kalender och vara stenhård med hur man använder sin tid. Det är vanligt att fastna i möten och inte ha tid att hantera arbetsuppgifterna varken före eller efter eller finnas tillgänglig för att känna av stämningen och coacha medarbetarna. Den balansen kämpar jag med varje dag, det krävs självdisciplin. Sen måste man också lära sig att känna sig nöjd fast man aldrig blir klar. Att hitta ett lugn i att det alltid finns oändligt med saker att ta tag i eller utveckla.

Hur kommer det sig att chefer trots allt är nöjdare än andra på jobbet?

– Kanske beror det på att man själv valt sin roll, att man vill vara i den, och att man har möjlighet att påverka sin situation. Men alla vill inte ha den typen av arbete. Det kan bero både på personliga egenskaper och period i livet. Vi har till exempel medarbetare som varit jättebra chefer men som valt att gå tillbaka till en expertroll. Det ska vara accepterat i organisationen. Det är inte mer prestige att vara chef än medarbetare, vi gör bara olika saker.

Om undersökningen

Enkäten genomfördes i form av en webbenkät till yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Arkitekter i maj 2019. Drygt 2 000 personer svarade. Med chefer avses chefer med personalansvar, dock ej vd:ar.

Annons

 

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel