Gå till innehållet

Sveriges Arkitekter satsar på fler tävlingar

Bättre villkor för arkitekterna i tävlingar, parallella uppdrag och markanvisningar ger högre kvalitet i arkitekturen i samhället, anser Sveriges Arkitekter som nu vill vara delaktiga i att godkänna fler tävlingar.

Styrelsen för Sveriges Arkitekter har nyligen fastställt en handlingsplan för att utveckla förbundets tävlingsverksamhet. Genom att sätta upp ett mål om att öka antalet arkitekttävlingar, parallella uppdrag och markanvisningar som godkänns av förbundet med ungefär 50 procent hoppas förbundet kunna öka den totala mängden arkitekttävlingar i Sverige med goda förutsättningar och villkor för arkitekter. I slutändan är syftet att få fram en högre arkitektonisk kvalitet i samhället.

– Sveriges Arkitekter ser nu över villkoren i de tävlingar, parallella uppdrag och markanvisningar vi deltar i eller arrangerar och godkänner inga så kallade ”fultävlingar”, säger Elisabet Elfström, tf branschchef på Sveriges Arkitekters kansli.

Elisabet Elfström är tf branschchef på Sveriges Arkitekter

De tävlingar, parallella uppdrag eller markanvisningar som inte godkänns av Sveriges Arkitekter är sådana där arkitekterna får för låg ersättning i förhållande till arbetsinsats och där det är en otydlig beskrivning av uppdraget efter tävlingens slut.

– Innan vi godkänner en tävling bedömer vi att arrangören har rätt ersättningsnivå i förhållande till den arbetsinsats som krävs utifrån uppgiftens komplexitet och det material som begärs, säger Elisabet Elfström.

I samband med beslutet har tävlingsverksamheten inom Sveriges Arkitekter förstärkts med en halv tjänst. Elisabet Elfström tror att det finns potential att öka verksamheten.

– Det blir ett tufft mål, idag har vi ett jämnt inflöde av tävlingsuppdrag. Men vi ska fortsätta att argumentera för fördelarna med tävlingar, vara synliga på olika arenor och fortsätta med vår uppsökande verksamhet, framförallt hos kommuner.

Mer att läsa