Gå till innehållet

Ny professor på Arkitekt­högskolan i Umeå

Ebba Högström är ny professor i arkitektur vid UMA, arkitekthögskolan vid Umeå universitet.

– Det är en otroligt inspirerande miljö här och jag ser verkligen fram emot att kunna bidra till den med det jag kan, säger Ebba Högström.

Hennes första uppgifter blir att bidra till utvecklingen av forskningsmiljön på institutionen, bygga nätverk både inom och utanför Umeå universitet, samt utveckla den egna forskningen. Hon kommer också att undervisa på arkitektutbildningen i höst, i en kurs i stadsplanering.

– Mina arbetsuppgifter blir i huvudsak forskningsrelaterade, men det kommer också finnas tid för undervisning, säger Ebba Högström.

Inom ramen för tjänsten som professor driver Ebba Högström egen forskning om sociala dimensioner av arkitektur och planering. Sedan den 1 september är hon projektledare för forskningsprogrammet CollAge, ett tvärvetenskapligt projekt om åldersvänliga städer och samhällen, finansierat av forskningsrådet Forte.

Ebba Högström kommer närmast från en tjänst som docent och universitetslektor på Blekinge tekniska högskola, BTH, där hon arbetat i tio år.

Hon har en magisterexamen i arkitektur från Lunds universitet och en doktorsexamen i urbana studier och regionala från KTH, där hon också har undervisat, och hon har varit gästforskare på Glasgows universitet i Skottland. Hon har varit ledamot i utbildningsutskottet på Sveriges Arkitekter och tillsammans med Lina Berglund-Snodgrass är hon redaktör för tidskriften Plan.

Mer att läsa