– Vi har längtat efter det här, det har varit lite tomt hittills, säger Lars Johansson, avdelningschef för landskapsarkitektur, som tillsammans med övriga lärare och forskare bott in det nya huset under sommaren.

Institutionen för stad och land, där landskapsarkitektutbildningen på Ultuna i Uppsala ingår, delar det nya husets dryga 20 000 kvadratmeter med bland annat SLU:s ledning och administration samt institutionerna för ekonomi. Byggnaden utgör också ny entré för hela campusområdet.

– Vi får mer ändamålsenliga lokaler och studenter, lärare och forskare hamnar närmare varandra. Ritsalarna har stora glaspartier mot campusområdets mittaxel. Vi kommer att synas på ett helt nytt sätt, säger Lars Johansson.

Han menar att flytten och placeringen har ett symbolvärde för landskapsarkitektutbildningen.

– Vi har gått från att sitta i baracker nere vid ån på 1980-talet till att nu befinna oss mitt i smeten. Det visar att vi fått en position på SLU, säger Lars Johansson.

Det nya huset, Ulls hus, är det sista stora projektet i Akademiska Hus omfattande om- och nybyggande för att förtäta och koncentrera Campus Ultuna. Ahrbom & Partner fick uppdraget att rita byggnaden efter parallella uppdrag 2010. Ansvariga arkitekter är Per Ahrbom, Bosse Ericson och Paul Kvanta. Landskapsarkitekturen i projektet är ritad av White genom Jens Modin, Gustav Jarlöv, Emma Butler, Kerstin Lagnefeldt och Sofia Eskilsdotter.