Gå till innehållet

Ny ministrar – ny agenda?

– Det är bra att ministrarna kommer från samma parti, då är de tvungna att snacka med varandra, kommenterar Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson, som innan han blev förbundsdirektör i somras också representerade Miljöpartiet, som ledamot i Stockholm stads stadsbyggnadsnämnd.

Tobias Olsson hade hoppats på ett nytt samhällsbyggnadsdepartement men är positiv till att bostadsfrågorna och det som rör plan- och bygglagen nu blir en del av näringsdepartementet, ihop med infrastruktur. Den nya titeln bostads- och stadsutvecklingsminister gillas också.

– Sveriges Arkitekter har länge sagt och verkat för att bostadsbyg-gandet ska hänga ihop med stadsbyggande, säger Tobias Olsson.

Den senaste mandatperioden har Sveriges Arkitekter varit kritiska till flera av de förändringar i plan- och bygglagen som förra bostadsministern Stefan Attefall (KD) föreslog för att öka bostadsbyggandet. Detta gäller till exempel de så kallade Attefallshusen. De gick dock igenom i riksdagen, jämte stoppet för kommunala särkrav och att enkelt planförfarande blir standard när kommuner tar fram en detaljplan. Sveriges Arkitekter har samtidigt varit positiva och påhejare till den förra kulturministern Lena Adelsohn Liljeroths (M) utredning om en ny politik för arkitektur form och design. Utredningen ska vara klar i oktober nästa år.

Både ministerposterna och platserna i riksdagens utskott avgör vilka reformer på arkitekturområdet som kan bli verklighet den kommande mandatperioden. Trots att bostadsministern flyttat till näringsdepartementet kommer bostadspolitiken och även PBL-frågorna även i fortsättningen att behandlas av riksdagens civilutskott. Den nya ordföranden där heter Caroline Szyber och är kristdemokrat, det vill säga partikollega med Stefan Attefall och redo att driva hans reformarbete vidare. Ny ordförande i kulturutskottet är moderaten Per Bill.

Vilken politik som regeringen kommer att driva återstår att se. Det finns dem som hävdar att det finns en splittring inom Miljöpartiet när det gäller just bostäder och stadsutveckling. Urbanister som vill bygga om och förtäta befintliga stadsdelar å ena sidan och de mer konservativa å den andra.

– Det är diffust vad Miljöpartiet tycker i bostadsfrågan, säger Pat-rik Kronqvist, ledarskribent på Expressen, och förutspår ett maskrosornas krig.

Fakta/De nya ministrarna

Alice Bah Kuhnke blev medlem i Miljöpartiet ett par dagar innan hon blev kultur- och demokratiminister i den nya regeringen. Hon har inte profilerat sig särskilt inom arkitekturfrågor men har erfarenhet från branschen då hon varit hållbarhetschef på teknikkonsultföretaget ÅF. Hennes senaste jobb är som generaldirektör för Ungdomsstyrelsen. Hon har en tidigare karriär som programledare i tv, där hon bland annat ledde partiledarutfrågningar inför valet 2002.

Mehmet Kaplan fick frågan om att bli bostads- och stadsutvecklingsminister ett par dagar före regeringsförklaringen den 2 oktober. Han har inte profilerat sig inom bostadspolitiken men har suttit i riksdagen i åtta år och beskrivs som väl förankrad inom Miljöpartiet. Han har bott i Husby i 17 år, har tidigare sagt att han förordar hyresrätter och att han numera är en ofrivillig radhusägare i Kista. Han vill föra in miljonprogrammet och förortens perspektiv i stadsbyggnadsdebatten.

Mer att läsa