Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Ny manual för tillgänglig stadsbyggnad presenteras

En miljö som är anpassad för funktionsvariation är bra för alla, menar initiativtagarna till Funktek. I projektet har personer med olika funktionsvariationer testat olika miljöer. Och nu presenteras en manual för hur tillgänglighetsarbetet kan bedrivas.

Tre olika övningar ingår i den manual för tillgänglig stadsbyggnad som projektet Funktek, medskapande museiutveckling, har tagit fram för tjänstemän som jobbar med stadsutveckling. Manualen Funktek på en dag presenterades under ett lunchmöte på Göteborgs stadsmuseum den 24 februari. Per Myrén är projektledare på företaget Changemaker som har utformat processerna och manualen på uppdrag av Mistra Urban Futures.

– Det handlar om att lära genom att göra. Målet är att tjänstemän som jobbar med stadsbyggnad ska kunna utvärdera en plats utifrån frågan om tillgänglighet. Och syftet är att erfarenheterna ska leda till att gestaltningen av miljöerna blir bättre för alla, inte bara för dem som har funktionsvariationer, säger Per Myrén.

Projektet Funktek startade 2014 med syfte att studera hur människor med någon funktionsvariation kan ta del av museet och stadsvandringar för att skapa perspektiv på vad som gör en hållbar stad mer tillgänglig. I manualen FunkTek på en dag finns resultat från arbetet men också tips på övningar. En övning kring stadsvandringar är tänkt som en ögonöppnare för hur man kan utforma dem för att fler kan delta. En annan övning handlar om att presentera information på ett tillgängligt sätt.

– Det kan handla om hur man ställer ut en detaljplan så att fler ska kunna läsa och förstå den. Det här projektet kan också visa hur man kan jobba i brukardialoger för att inkludera fler i processen, säger Per Myrén.

Syftet är att erfarenheterna ska leda till att gestaltningen av miljöerna blir bättre för alla, inte bara för dem som har funktionsvariationer.

Per Myrén, Changemaker

En grupp av Funktek-piloter är kärnan i projektet, en referensgrupp med personer med olika typer av funktionsvariationer. De har testat museimiljöer och platser i staden, bland annat baden i Jubileumsparken och Järntorget. Stadsvandringarna har under hand utvecklats till att innehålla möjligheter att till exempel sitta, dofta och känna.

Annette Wilhelmsson har varit Funktek-pilot sedan projektet började 2014. Hon hade jobbat med teater, film och annan kultur i många år när hon för 15 år sedan förlorade en stor del av sin syn efter en ögonoperation. Sedan dess har hon jobbat med tillgänglighetsfrågor och driver också ett bokförlag. Som Funktek-pilot har hon ett särskilt perspektiv kring hur miljöer upplevs för synskadade.

– Jag upplevde efter min skada att jag blev exkluderad från mycket som tidigare varit min värld; att se film, teater och gå på utställningar. Det handlar så mycket om att se saker och bilder och att läsa texter.

Beskuren Annette Wilhelmsson

Anette Wilhelmsson

Anette Wilhelmsson poängterar vikten av skickliga syntolkare i de här miljöerna, som kan beskriva bilder och föremål så att synskadade kan skapa egna bilder. Under stadsvandringarna i Funktek-projektet arbetade hon tillsammans med Eli Tistelö och tillsammans gav de museipedagogerna råd om hur de kan levandegöra sina berättelser under vandringarna genom att beskriva vad de ser.

– Det kan vara att beskriva en byggnads form, färger och material så att det blir en levande beskrivning av platsen, säger Anette Wilhelmsson.

Stadsvandringarna har utvecklats under de nästan tre år Funktek-projektet har varit igång. Vandringarna har till exempel lagts om för att undvika hinder som trappor och kullersten och innehåller fler möjligheter att sitta, att dofta och att känna på material.

– Det finns många farliga och otillgängliga platser i staden. Men arbetet med att gestalta för tillgänglighet börjar redan ritbordet, och då är det bra att ta in konsulter som kan frågorna tidigt, säger Annette Wilhelmsson.

Funktek

Projektet Funktek  har arbetat med museer och stadsutvecklingsprojekt kring hur människor med funktionsvariationer kan medverka och ta del av museet och kulturen i staden. Projektet har även tittat på hur tillgänglighetsarbete kan användas inom hållbar stadsutveckling i stort. Funktek finansierades av Allmänna Arvsfonden och avslutades nyligen efter tre år. Parterna var Göteborgs Stadsmuseum, Utopia, Interactive Institute, Mistra Urban Futures, Changemaker och Riksutställningar.

Mer att läsa