Gå till innehållet

Ny lag för tillfälliga bygglov på gång

Regeringen har nu överlämnat en lagrådsremiss med förslag som ska göra det enklare att få igenom 15-åriga tillfälliga bygglov för bostäder. Men det finns farhågor om förslaget.

Förslaget är att det endast ska göras en bedömning om platsen kan återställas, inte om behovet av bostäderna är tillfälligt. Regeringen vill att lagändringen träder i kraft den 1 maj i år och den ska gälla till 1 maj 2023.

Regeringen har därmed inte tagit hänsyn till de remissinstanser som tycker att 15 år är för lång tid för att räknas som tillfälligt. Flera remissinstanser uttrycker också oro för att det kommer att läggas minimala resurser på arkitektur och utemiljö i de tillfälliga bostäderna och påpekar att det är omöjligt att överblicka vilka konsekvenser förslaget får, till exempel sociala och för kommunernas ordinarie plan- och byggprocesser.

Regeringen står fast vid att fördelarna med att människor snabbare kan få tillgång till en bostad överväger de negativa konsekvenserna med förslaget.

Läs hela lagrådsremissen här.

Mer att läsa