Gå till innehållet

Ny kurs ska stärka arbetet med offentliga rum

Konstfack och Södertörns högskola samarbetar i en ny utbildning för att utveckla samarbeten om offentlig gestaltning.

Till hösten startar en ny utbildning på Konstfack och Södertörns högskola om att arbeta interdisciplinärt för att gestalta offentliga rum. Under två år ska yrkesverksamma konstnärer, arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter och formgivare lära sig att arbeta med stadsplanering, arkitektur och konst för offentliga rum, genom att utveckla samarbetet över yrkesgränserna.

Runt 25 studenter ska nu tas in till kursen som ska ges på halvfart och till stor del på distans, med fem fysiska träffar per termin omväxlande på Konstfack och vid Södertörn högskola. I undervisningen ingår både teoretiska och praktiska moment, fältstudier och skrivande.

Bakom kurspaketet Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinärt lärande står forskaren Sofia Wiberg och professorerna Håkan Nilsson och Loulou Cherinet, som alla också blir lärare i kursen.

Mer att läsa