Gå till innehållet

Ny forskning ska höja kvaliteten i bostadsbyggandet

Det planerade nya forskningscentret för boendets arkitektur på Chalmers, CBA, har nu fått klartecken att starta.
– Vår forskning kan motivera att man utökar vissa krav och normer i byggandet, säger initiativtagaren Ola Nylander.

Du har beskrivit att en bakgrund för centret är bostadsbristen och bostadspolitiken ställd mot allt större problem med kvalitet i de bostäder som byggs. Vilka är kvalitetsproblemen?

– Det är allt från materialval till försök att göra allt mindre lägenheter och mörka lägenheter. När allt ska maxas och när takten i byggandet ska ökas till 70 000 lägenheter per år behövs mer kunskap om boende och bostäder.

Vilken forskning ska ni bedriva?

– Dels vill vi bedriva klassisk bostadsforskning, det vill säga bostadsundersökningar för att ta reda på för- och nackdelar med olika bostadslösningar. Vi vill också undersöka kvarboendemöjligheterna för äldre i nybyggda bostadsrätter. Och vad det innebär att bo i en blandstad. Alla säger att det är bra men ingen har undersökt det.

Vad hoppas du att ni uppnår?

– Att vi bidrar med kunskap och lyfter fram arkitekturperspektivet och på så sätt bidrar till ökad kvalitet. Vi vill vara en röst som styrker Boverket att inte ta bort alla regler, till exempel för förvaring, bara för att lägenheterna ska kunna byggas ännu mindre. Vi tror att vår forskning snarare kan motivera att man utökar vissa krav och normer.

Mer att läsa